Mr.Messenger Call

Mr.Messenger Call

 รูปที่ 1: กราฟ ดัชนี sSET TF Day | Source: Tradingview as of 02/01/2024

ตลาดหุ้นไทยเริ่มมี Sentiment ที่ดีขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคในช่วงปลายปี 2023 ที่ผ่านมา โดยดัชนี sSET ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นไทยขนาดกลางเล็กยืนเหนือ Fibo 23.6% ของรอบขาลง พร้อมกับสร้างรูปแบบ Triple Bottom ทะลุ Neckline ขึ้นมาบ่งชี้ถึงสัญญาณการกลับตัว รวมถึงสัญญาณ MACD ตัดขึ้นเหนือแกน 0 บ่งบอกถึงโมเมนตัมของดัชนีว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น

นอกจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบเชิง sentiment ต่อหุ้นขนาดกลาง-เล็กของไทยแล้ว แรงกดดันด้านดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่อนคลายลงของธปท. หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยลงในปีนี้ ทำให้ค่าเงินบาทของไทยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยเช่นกัน

Mr.Messenger Call

รูปที่ 2: ข้อมูล Correlation ของ ASP-SME-A เทียบกับดัชนี sSET | Source: Bloomberg as of 28/12/2023

Mr.Messenger Call จึงแนะนำลงทุนภายใต้กรอบ Tactical Call ในกองทุน ASP-SME-A ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารแบบ Active เน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีค่า Correlation เทียบกับดัชนี sSET ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.865 โดยคำแนะนำมีดังนี้

  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ดัชนี sSET  ไม่เกินระดับ 902 จุด  (+1.0% จากระดับราคาวันที่ 2/1/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1
  2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนี sSETปรับตัวขึ้นถึง 995 จุด (Upside 10.0% จากระดับราคาวันที่ 2/1/2024 และ 9.4% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งใกล้เคียงระดับ fibonacci 50.0%
  3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนี sSET ปิดตลาดต่ำกว่า 864 จุด (Downside -3.2% จากราคาวันที่ 2/1/2024 และ -4.3% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) โดยเราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) โดยเราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ASP-SME-A

กองทุน ASP-SME-A เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็กที่มี Market Cap. ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาท โดยเน้นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีคุณภาพ (High Quality of earnings growth)

Mr.Messenger Call

รูปที่ 3: ASP-SME-A Top Holdings | Source: Asset Plus as of 30/11/2023

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

Mr.Messenger


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299