Mr.Messenger Call โอกาสลงทุนหุ้นเวียดนามอีกครั้ง

แนะนำกลับเข้าเก็งกำไรกองทุนหุ้นเวียดนาม PRINCIPAL VNEQ-A และ KKP VGF-UI* ที่ดัชนี VN30 ไม่เกินระดับ 1,362 จุด หลังสัญญาณทางเทคนิคทำ Golden ratio บ่งชี้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวสู่ High เดิม

กราฟดัชนี VN30 (Timeframe Week)

Mr.Messenger Call โอกาสลงทุนหุ้นเวียดนามอีกครั้ง

Source: Tradingview as of 13/06/2024 (ดูกราฟ)

ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม (VN30) ปรับตัวขึ้นเหนือ Fibonacci retracement ที่ 61.8% (ซึ่งเป็นระดับ Golden ratio) บ่งชี้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวสู่ High เดิมที่ 1,587 จุด ขณะที่ MACD อยู่เหนือ Signal line และแกน 0 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกของดัชนี 

จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call ในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A และ KKP VGF-UI* (*ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน)

โดยทั้ง 2 กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นเวียดนามที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active และผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี VN30 ซึ่งมีค่า Correlation กับดัชนี VN30 ที่ 0.92 และ 0.91 ตามลำดับในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นเวียดนาม โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ดัชนี VN30 ไม่เกินระดับ 1,362 จุด (+2.4% จากระดับราคาวันที่ 13/06/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนีถึง 1,587 จุด (Upside 18% จากระดับราคาวันที่ 13/06/2024 และ +16.5% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงจุดสูงสุดเดิมในเดือนพฤศจิกายน 2021 (Fibonacci retracement ที่ 100%)

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุน เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 1,138 จุดอย่างมีนัยยะ ซึ่งใกล้เคียงระดับ Fibonacci 38.2% (Downside -14% จากราคาวันที่ 13/06/2024 และ -16.4% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) 

4. หากดัชนีปรับตัวขึ้นไปไม่ถึงจุด take profit ที่แนะนำ เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) หรือใช้ระดับ  Fibonacci retracement ที่ 78.6% เป็นแนว Trailing stop (ดัชนีระดับ 1,432 จุด upside 7.4% จากราคาวันที่ 13/06/2024 +4.9% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) เราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งอีกครั้ง

PRINCIPAL VNEQ-A

สรุปกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A

Mr.Messenger Call โอกาสลงทุนหุ้นเวียดนามอีกครั้ง

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A as of 30/04/2024

PRINCIPAL VNEQ-A เป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ/หรือกองทุนรวม โดยปัจจุบันกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

KKP VGF-UI (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน)

KKP VGF-UI

สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักของกองทุน KKP-VGF-UI

Mr.Messenger Call โอกาสลงทุนหุ้นเวียดนามอีกครั้ง

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน KKP VGF-UI as of 30/04/2024

กองทุนหลักของกองทุน KKP VGF-UI* จดทะเบียนในประเทศเวียดนามและมีการบริหารแบบ Active Management ซึ่งสามารถลงทุนในหุ้นรายตัวโดยไม่มีข้อจำกัด Foreign Ownership Limit ทีมบริหารกองทุนเป็นคนเวียดนามช่วยทลายข้อจำกัดด้านภาษาทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้น โดยปัจจุบันกองทุน KKP VGF-UI* ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

*ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

  • PRINCIPAL VNEQ-A
  • KKP VGF-UI (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน)

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299