Financial Life – EP 2 : ผู้หญิง จำเป็นต้องวางแผนเกษียณมากกว่า ผู้ชาย จริงหรือ?
ติดตาม FINNOMENA PODCAST


โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ผมหมายความว่า หนุ่มสาวสมัยใหม่ แต่งงานกันช้าลง และมีลูกกันแค่ ๑ ถึง ๒ คน ต่อ ๑ ครอบครัว ทำให้ในอนาคตข้างหน้า ประชากรสูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่า ประชากรในวัยทำงาน และเท่าที่ดู ประเทศไทยเราก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น จะแปลว่า ประเทศที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนเหล่านี้ จะมีประชากรที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ น้อยกว่า ประชากรที่ไม่มีรายได้แล้ว เจอแบบนี้ น่าเป็นห่วงแล้วใช่มั้ยครับ

ข้อมูลที่ผมไปเจอมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้หญิง มีแนวโน้มจะอายุยืนกว่าผู้ชาย จะด้วยเพราะรักษาสุขภาพมากกว่า ใช้ชีวิตเสี่ยงน้อยกว่า หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ด้วยข้อมูลนี้ ทำให้สรุปได้ว่า ผู้หญิง จำเป็นต้องวางแผนเกษียณมากกว่า ผู้ชาย เพราะต้องอยู่ใช้เงินนานกว่า

นอกจากเรื่องอายุที่ยืนยาวกว่า ยังมีข้อมูลที่สนับสนุนความคิดที่ว่า ผู้หญิง จำเป็นต้องวางแผนเกษียณมากกว่า ผู้ชาย อีกหลายข้อนะครับ

  1. รายได้ของผู้หญิง เฉลี่ยแล้วน้อยกว่าผู้ชาย – ไม่ได้จะกดขี่ทางเพศนะครับ แต่นี้เป็นข้อมูลโดยรวมที่เกิดขึ้นจริง ผมยอมรับว่าผู้หญิงเก่งๆ และประสบความสำเร็จนั้นมีเยอะ แต่ผู้ชายนั้นมีอยู่ในสาขาอาชีพที่หลากหลายกว่า ยกตัวอย่างเช่น วงการกีฬา ทั้งฟุตบอล บาสเก็ตบอล ฯลฯ จะเห็นว่า นักกีฬาดังๆส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ดังนั้น คุณผู้หญิงจะมีข้อเสียเปรียบเรื่องนี้
  2. อายุขัยของอาชีพบางอาชีพของคุณผู้หญิงนั้นสั้นกว่าผู้ชาย ยกตัวอย่างเช่น สาขาอาชีพที่ต้องใช้ความสวยความงาม ยอมรับครับว่ามีรายได้ดี แต่ในระยะยาวก็มีความเสี่ยง เพราะความสวยก็ไม่เที่ยง ไม่แน่นอน
  3. ค่าใช้จ่ายของคุณผู้หญิง เยอะกว่าคุณผู้ชาย – ผู้ชายบางคน กางเกงยีนส์ตัวเดียวใส่ได้เป็นอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์บำรุงความงามก็ไม่ต้องมี เอาน้ำเปล่าล้างหน้าก็ออกนอกบ้านได้ทันที ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต่างกันอย่างนี้ คุณผู้หญิงจึงมีโอกาสควักเงินออกจากกระเป๋ามากกว่าผู้ชาย (แต่ผู้ชายบางคนก็ใช้เงินเก่ง อันนี้ผมก็เคยเห็นครับ)

ข้อจำกัด และความแตกต่างระหว่างหญิงกับชายนั้นมีอยู่พอสมควร ในสมัยพุทธกาล ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีมีพระทัยน้อมไปในบรรพชา จึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นิโครธาราม เพื่อทูลขอบรรพชา แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาต แม้พระน้านางจะทูลวอนขอถึง ๓ ครั้ง ก็ไม่สมประสงค์ แต่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ไม่ทรงท้อพระทัย จึงตัดสินพระทัยพร้อมด้วยนางกษัตริย์ศากยราชวงศ์เป็นอันมาก ที่ซึ่งยินดีในการบรรพชาเช่นเดียวกันได้ปลงพระเกศานุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์พากันเสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์ ไปเมืองไพศาลีด้วยพระบาท ตั้งพระทัยขอประทานบรรพชา แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงอนุญาต ด้วยทรงตรัสว่า “สตรีไม่ควรอุปสมบท” แต่สุดท้าย พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตด้วยพระอานนท์ถามว่า “หากสตรีบวชแล้วสามารถปฏิบัติธรรมได้บรรลุอริยมรรค อริยผล โดยควรแก่อุปนิสัยหรือไม่” เมื่อพระศาสดา ตรัสว่า “สามารถ” พระอานนท์ก็กราบทูลว่า “ถ้าเช่นนั้นขอได้ทรงประทานโอกาสให้พระน้านางได้ทรงอุปสมบทเถิด”

จะเห็นว่า ถึงหญิงจะมีความยากลำบากทั้งในการใช้ชีวิต และการบรรลุธรรมยากกว่าชาย แต่ก็เป็นแค่อุปสรรค เป็นแค่สิ่งกีดขวางเพื่อให้พบกับบทพิสูจน์และก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ ก็แค่นั้นนะครับ

สรุปแล้ว ในความเห็นของผม คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชาย มีความจำเป็นในการวางแผนเกษียณพอๆกัน แต่อุปสรรคและข้อจำกัดของคุณผู้หญิงอาจมีมากกว่าก็แค่นั้น คุณผู้หญิง อย่ายอมแพ้นะครับ เราต้องต้อสู้กับกิเลส เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายทางธรรมให้จงได้ ผมเป็นกำลังใจให้อีกคน


ติดตาม FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี

App Spotify
https://finno.me/spotify

App Google podcasts
https://finno.me/googlepodcast

Apple podcast
https://finno.me/applepodcast

App Soundcloud
https://finno.me/soundcloud

Podbean
https://finno.me/podbean

Youtube
https://finno.me/youtubepodcast

iran-israel-war