โดยปกติผลตอบแทนของพอร์ต จะต่ำกว่าการจัดพอร์ตการลงทุนIncome Focused Model Portfolio เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนที่ถูกออกแบบเพื่อนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง โดยไม่ได้ให้สำคัญกับกำไรในส่วนของ Capital Gain มากนักโดยลงทุนในหุ้นพอสมควร แต่สิ่งที่นักลงทุนจะได้รับกลับมาก็คือ ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และได้รับกระแสเงินสด ในรูปของเงินปันผลไปตลอดช่วงอายุของการลงทุน Income Focused Model Portfolio เหมาะกับใคร? เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลาง ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง ผลตอบแทนที่ได้ ต้องมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ มีระยะเวลาการลงทุนที่มากกว่า 3 ปีขึ้นไป   ใช้สินทรัพย์ประเภทใดในการจัดพอร์ตแบบ Income Focused Model Portfolio? เพื่อให้พอร์ตไม่กระจายการลงทุนมากเกินไป และไม่ให้ความผันผวนของพอร์ตสูงเกินความจำเป็น การใช้กองทุนรวมเป็นทางเลือกในการจัดพอร์ตจึงตอบโจทย์มากกว่า   วิธีการเลือกกองทุนรวมเข้าพอร์ต หากองทุนที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงที่ในอดีตสามารถจ่ายปันผลได้ต่อเนื่อง (มากกว่า 3 ปี) […]