FA ยุค Covid-19 จะรอดหรือร่วง?

ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 นั้นส่งผลกระทบต่อการทำงานของทุกภาคส่วน ทำให้การจับจ่ายใช้สอยและกำลังซื้อของประชาชนลดลง รวมทั้งหลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการต้องหยุดชะงักลง

แล้วอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน! (Financial Advisor) อาชีพนี้จะรอดหรือจะร่วงในยุค Covid-19? แล้วหากอยากจะอยู่รอดและเติบโตอย่างมั่นคงจะต้องทำอย่างไร?

เรามาฟังมุมมองจาก ดร. เมธี จันทวิมล CEO & Founder จาก Befin Academy ผู้มีประสบการณ์เส้นทางสายที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ มากกว่า 15 ปี ที่ยังได้รับการรับรองจาก 3 สถาบันระดับโลกในด้านการวางแผนการเงิน การวางแผนหลังเกษียณ และการจัดการทรัพย์สินระดับครอบครัว อีกทั้งยังเป็นนักปั้นที่ปรึกษาทางการเงินหนึ่งเดียวในประเทศไทย ว่าจะมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

“มองมุมของผม การทำงานของที่ปรึกษาการเงินยุค Covid-19 ซึ่งเราได้เจอ Covid-19 มาแล้ว 2 ช่วง ช่วงแรกคือเมื่อปีที่แล้ว และช่วงที่ 2 คือช่วงนี้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับคนที่ทำหน้าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินทั้งแบบพนักงานประจำในสถาบันทางการเงิน แบบที่ปรึกษาการเงินแบบอิสระ หรือบางท่านกำลังที่จะลาออกมาจากงานประจำมาทำในสิ่งที่ชอบบนเส้นทางสายนี้ ด้วยสภาวะปัจจุบัน ที่ปรึกษาการเงินมีความท้าทายอย่างมากในเรื่องของ “ความรู้” ไม่ใช่เฉพาะความรู้ของที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเดียว ทั้งนี้รวมทั้งความรู้ของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ลูกค้าในปัจจุบันมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินและการลงทุน รวมไปถึงการจัดการพอร์ตของตัวเองมากขึ้น ด้วยความที่ปัจจุบันมีสื่อและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัยมากทำให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการลงทุนได้จากทุกช่องทาง ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายเป็นอย่างมากของที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องรู้เท่าทันตลาด รู้เท่าหรือมากกว่าลูกค้า และพร้อมที่จะพูดคุยและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าได้

เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ที่ปรึกษาการเงิน หากยังทำงานในแบบเดิม ๆ เหมือนที่เคยทำมาช่วงก่อนการเกิด Covid-19 ไม่ได้ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ทันต่อข่าวสารที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา จะพบทันทีว่าที่ปรึกษาทางการเงินรู้ไม่ทันลูกค้า

พอมาถึงช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส จะพบทันทีว่าที่ปรึกษาทางการเงินไม่ทันตลาด ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ทันลูกค้า ลูกค้าหลายคนมีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายและมีผลิตภัณฑ์การเงินซับซ้อนมากขึ้น เป็นเพราะว่าลูกค้าเรียนรู้เองและลงทุนเองได้มากขึ้นจากเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นช่วง Covid-19

ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินรอดช่วง Covid-19 คือ 4P ดังนี้

1. Practice

ที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะและความรู้ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องการลงทุน ทักษะเฉพาะในการวิเคราะห์ลูกค้า การเข้าใจลูกค้า รวมไปจนถึงเข้าใจทักษะที่ถูกต้องในการดูแลลูกค้า และหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อนำทักษะเหล่านี้ไปต่อยอดต่อไป

2. Portfolio

ที่ปรึกษาทางการเงินควรจะมี Investment Portfolio Model ที่เป็นเฉพาะของตัวเอง อาจจะเป็น Investment Portfolio สำเร็จรูปที่มีการจัดสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) 4 -5 แบบ  เพื่อเตรียมไว้ตอบโจทย์ลูกค้า  เนื่องจากว่าการทำงานในยุค Covid-19 นี้ที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องอัปเดตข่าวสาร/สถานการณ์ต่าง ๆ จึงไม่ควรนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นชิ้น ๆ เหมือนเมื่อก่อน เพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยง และการจัด Asset Allocation ที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินทำงานได้ง่ายขึ้น

3. Platform

ต้องมี Platform ที่ตอบโจทย์ในการทำงาน ซึ่งต้องกลับมาคิดว่า Platform ที่ใช้ในปัจจุบันนั้นตอบโจทย์การทำงานหรือไม่ เอื้ออำนวยต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนให้กับลูกค้าหรือไม่ ทั้งนี้รวมถึง Platform ที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารด้วย โดยที่สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แบบ Online ไม่ต้องเจอหน้ากันและไม่ต้องเดินทาง

อีก Platform ที่สามารถช่วยได้คือ Platform ในการจัดการลูกค้าพอร์ตจำนวนมาก และพอร์ตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ลองคิดดูว่าหากที่ปรึกษาทางการเงินมีลูกค้า 100 คน อาจจะพอพูดคุยได้โดยใช้วิธีเดิม ๆ แต่หากวันนี้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 200 คน ที่ปรึกษาทางการเงินจะสามารถบริหารจัดการพอร์ตของลูกค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น Platform จึงเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากว่าโลกนั้นเปลี่ยนไป ที่ปรึกษาทางการเงินเองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถทำให้การทำงานของเราเติบโตได้

4. Process

วันนี้ที่ปรึกษาทางการเงินทุกท่านมีการออกแบบการทำงานที่เฉพาะเจาะจงของตัวท่านเองหรือยัง ไม่ว่าจะเป็น Process ในการเข้าพบลูกค้า การเก็บข้อมูล การนำไปวิเคราะห์ รวมถึงการนำเสนอ ดังนั้น Process ของการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญ

ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยากจะรอดในยุค Covid-19 ท่านต้องประเมินตัวเองว่า มีครบทั้ง 4P แล้วหรือยัง หากมีทั้ง 4P แล้วท่านจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพ พัฒนาให้ไปต่อข้างหน้าได้ และอยู่รอดในยุค Covid-19 อย่างแน่นอน”

ดร. เมธี จันทวิมล