ประหยัดภาษี Festival เทศกาลกองภาษี กองไหนน่าซัด มาดูกัน!

ช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะมาก ๆๆๆ จนสายเสพดนตรีอาจถึงขั้นล้มละลายกันเลยทีเดียว

แต่ทัวร์คอนเพลิน ๆ กับศิลปินชั้นนำกันแล้วก็อย่าลืมมาออมเงินในเทศกาลกองภาษีกันด้วยล่ะ

แต่ ๆๆ กองไหนที่น่าซื้อโดนใจเราลองมาดูกัน!

ประหยัดภาษี Festival เทศกาลกองภาษี กองไหนน่าซัด มาดูกัน!

คลิกที่ชื่อกองทุนด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดกองทุน

SSF

KFGGSSF

K-CHANGE-SSF

KT-ASHARES-SSF

K-CHINA-SSF

ABPCAP-SSF

K-USA-SSF

SCBVIET(SSFA)

K-STAR-SSF

B-INNOTECHSSF

K-FIXEDPLUS-SSF

UGIS-SSF

PRINCIPAL IPROPEN-SSF

RMF

KFGGRMF

KCHANGERMF

KT-ASHARES RMF

KFCHINARMF

KUSARMF

KVIETNAMRMF

KSTARRMF

B-INNOTECHRMF

KGARMF

B-IR-FOFRMF

UGISRMF

KFIRMF

ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

Mr. Serotonin

References

https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/holdings?s=LU0101689882:USD

https://www.businessinsider.com/cost-of-missing-10-best-days-in-sp-500-2015-3

https://www.investopedia.com/articles/investing/060116/5-companies-huge-cash-flow-aaplvzmsftwmt.asp#:~:text=Apple%20(APPL)%2C%20Verizon%20(,free%20cash%20flow%20(FCF).

https://www.reuters.com/markets/companies/AAPL.O/key-metrics/financial-strength


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT