กองทุนหุ้น Apple

ทุกการเคลื่อนไหวของ Apple Inc. (AAPL) ย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนให้แก่โลกอยู่เสมอ ในฐานะหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ล่าสุด WWDC 2024 งานประชุมนักพัฒนาประจำปีของ Apple ก็มีไฮไลต์ที่การเปิดตัว Apple Intelligence ระบบอัจฉริยะสำหรับใช้งานบน iPhone, iPad และ Mac ซึ่งว่ากันว่าเป็นอีกขั้นของ AI เพราะมันคือ Personalized Intelligence ที่เข้าใจชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน และทำให้สิ่งที่เป็นอยู่ทุกวัน ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

แต่ละครั้งที่มีการเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ มักส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น Apple อย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งถ้าเป็นเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการด้วยแล้ว เช่นเดียวกับ Apple Intelligence ที่ได้หนุนราคาหุ้น Apple ทำจุดสูงสุดใหม่ ยืนเหนือ 200 เหรียญดอลลาร์ ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 3.12 ล้านล้านดอลลาร์ 

โพยกองทุนหุ้น Apple

คำถามคือถ้าอยากซื้อกองทุนที่มีหุ้น Apple สัดส่วนเยอะ ๆ เพื่อรับโอกาสเติบโตไปพร้อมกับกระแส AI ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริง แบบนี้จะมีกองทุนไหนให้เลือกลงทุนบ้าง วันนี้เราสรุปมาให้ดูแล้วแบบเน้น ๆ

 

รวบรวมข้อมูลสัดส่วนการลงทุนโดย Finnomena Funds จาก Bloomberg ณ วันที่ 12/06/2024 สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายของกองทุน ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”