ตัวย่อกองทุน

รวมมาให้แล้วครบ ๆ กับ 12 ตัวย่อภาษาอังกฤษยอดฮิตที่พบเจอกันบ่อย ๆ สำหรับชาวกองทุนรวม รู้ไว้ง่ายนิดเดียว… เชื่อเลยว่าจะช่วยให้เข้าใจการลงทุนได้ดีขึ้นเยอะ

AIMC: Association of Investment Management Companies คือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

AUM: Asset under management คือ มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการของบริษัท

DCA: Dollar Cost Averaging คือ การทยอยลงทุนเป็นงวด ๆ ด้วยเงินจำนวนเท่า ๆ กัน

ETF: Exchange Traded Fund คือ กองทุนดัชนีที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เหมือนหุ้น 

SSF: Super Saving Funds คือ กองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว

RMF: Retirement Mutual Fund คือ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

FIF: Foreign Investment Fund คือ กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ

IFF: Infrastructure Fund คือ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

NAV: Net Asset Value  คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุน 

S.D.: Standard Deviation คือ ค่าที่บอกถึงความผันผวนของกองทุน

SAA: Strategic Asset Allocation คือ กลยุทธ์กำหนดสัดส่วนการลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะยาว

TAA: Tactical Asset Allocation คือ กลยุทธ์ปรับสัดส่วนการลงทุนระยะสั้นตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

ตัวย่อกองทุน

เรียนรู้คำศัพท์การเงิน การลงทุน ได้ที่นี่ทุกวัน

โดย FINNOMENA รวบรวมคำศัพท์ที่นักลงทุนควรรู้จักไว้ให้แล้ว 👉 https://www.finnomena.com/vocab/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ