ลงทุนอะไร ได้เงินล้าน

หลายคนคงมีเป้าหมายในชีวิตว่าอยากได้เงินล้านเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป แต่ปัญหาคือควรจะลงทุนกับอะไรเพื่อให้ได้เงินล้าน นอกจากจะต้องมีวินัยในการลงทุนแล้ว การประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงก็เป็นเรื่องสำคัญ คงเป็นเรื่องลำบากหากการได้เงินล้าน กลับต้องใช้เวลาถึง 20 ปี ซึ่งนานจนเป้าหมายหลาย ๆ อย่างในชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้นมันคงจะดีกว่าเมื่อเราลงทุนแล้วเห็นภาพว่าลงเท่านี้กี่ปีมีเงินล้าน แผนการลงทุน 1st million จึงอาจเป็นอีกหนึ่งคำตอบสำหรับคุณ

สร้างล้านแรกไม่ยาก มาวางแผนเก็บเงิน 1 ล้านแรกไปด้วยกัน
👉 สร้างแผนเก็บเงินล้านแรกได้ที่ https://finno.me/first-million-plan 

หากลองเปรียบเทียบการลงทุน 1st million กับการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ พบว่า

ผลการจำลองเงินลงทุนในอนาคตเป็นเพียงผลลัพธ์จากการคำนวณเชิงปริมาณ โดยมีพื้นฐานจากผลตอบแทนในอดีต และเป็นเพียงเครื่องมือ ศึกษาช่วยประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุน มิใช่สิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต

เราอาจสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการฝากเงินไว้เฉย ๆ หรือลงทุนในทองคำที่ในระยะยาวเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กับหุ้นและเหมาะสำหรับกระจายความเสี่ยงเสียมากกว่า

จากภาพกำหนดให้ลงเงินต้น 5,000 บาทและทยอยลงทุนเดือนละ 5,000 บาท จะเห็นได้ว่าภายใน 10 ปีก็เกือบแตะเงินล้านได้แล้ว แต่บางคนอาจจะคิดว่า 10ปี ก็เป็นเวลาที่ยาวนานอยู่ดี ฉะนั้นคุณอาจเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปเพื่อให้แตะเงินล้านได้เร็วขึ้น แต่ก็ต้องรับความเสี่ยงที่ตามมาเช่นกัน

โดยพอร์ต 1st Million สามารถลงทุนได้อย่างตํ่า 2,500 บาท ต่อเดือน ใช้เงินขั้นต้นอย่างตํ่า 5,000 บาท และสามารถเลือกปรับระดับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับ 4-7 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของการลงทุน 1st million ในขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์อื่นเน้น ๆ ไม่สามารถปรับระดับความเสี่ยงได้

นอกจากนี้การลงทุนในแผน 1st Million อาจให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ เช่นเงินสด เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และทองคำ เป็นต้น นอกจากนี้ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังพอร์ต 1st Million ใน 10 ปี นั้นมากกว่าการถือเงินสดไว้เฉย ๆ ถึง 36% จะเห็นได้ว่าการที่เรามีจำนวนเงินลงทุนที่มากขึ้น และนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนได้ 8.10% ต่อปี ในระยะยาว จะช่วยให้เรามีโอกาสไปถึงเงินล้านได้เร็วมากขึ้น

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจาก ผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน l ผลการจำลองเงินลงทุนในอนาคตเป็นเพียงผลลัพธ์จากการคำนวณเชิงปริมาณ โดยมีพื้นฐานจากผลตอบแทนในอดีต และเป็นเพียงเครื่องมือ ศึกษาช่วยประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุน มิใช่สิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต l ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน l สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ