แจ้งเตือน

FINNOMENA : House of UI Funds

 • เปิดประสบการณ์ลงทุนใน Private Assets สำหรับ Ultra-Accredited Investors (UIs)
 • มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง และไม่ผันผวนตามตลาดหุ้น
 • รับฟรี บริการแนะนำการจัดพอร์ตเฉพาะบุคคล*
 • พิเศษ ลงทุน 1 ล้านบาท รับเงินคืน 2,000 บาท**
UI Fund เปิดให้บริการสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เท่านั้น โดย เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. กำหนด

ลงทะเบียนความสนใจ Ultra Accredited Investor Funds

รับคำแนะนำบริการเฉพาะคุณเพียงกรอกข้อมูลให้ครบ

เมื่อกดปุ่ม "ส่งข้อมูล" แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นผู้แนะนำการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้บริการแนะนำการลงทุนส่วนตัวจะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทุนถึงเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

House of UI Funds (Ultra-Accredited Investor Funds)

FINNOMENA คือผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกกองทุนที่ลงทุนใน UI Funds ซึ่งปัจจุบันมีเสนอขายแล้วประมาณ 50 กองทุนในท้องตลาด โดยกองทุน UI Funds เหล่านี้เป็น Asset Classes ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากสินทรัพย์ลงทุนของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น การลงทุนใน กรมธรรม์ประกันชีวิต ปริวรรตเงินตรา หุ้นนอกตลาด อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ REITs ที่ผ่านมา UI Funds ทำผลตอบแทนได้ดี และมีความสัมพันธ์กับตราสารที่จดทะเบียนในตลาดน้อย และได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ

หรือ โทร 02 026 5100

"จะดีแค่ไหน? ถ้า UI Funds ให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุนของคุณ"

ลงทุนผ่านสินทรัพย์นอกตลาด เช่น Hedge Fund สำหรับ UI

House of UI Funds (Ultra-Accredited Investor Funds)

เราคัดเลือกกองทุน UI Funds ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น และลงทุนในสินทรัพย์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจ สร้างโอกาสที่เพิ่มผลตอบแทนหรือลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของคุณได้ เนื่องจากในบางกรณี UI Funds มีความสัมพันธ์กับตราสารที่ในตลาดทั่วไปน้อย

มีบริการที่ปรึกษาการลงทุน

Investment Advisor ที่ผ่านการอบรมและผ่านการสอบหลักสูตร UI โดยเฉพาะ เพื่อแนะนำ UI Funds เพื่อตอบความต้องการของคุณ

บริการให้คำปรึกษาเพื่อเป้าหมายการลงทุน โดยเลือกสรรโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เพื่อรับที่ปรึกษา 

FINNOMENA House of UI Funds เลือกสรรอะไรมาให้คุณบ้าง

ประเภทของกอง UI Funds ที่เปิดขายอยู่ปัจจุบัน

Life Settlement Fund for UI

โอกาสรับผลตอบแทนสูงถึง 6-8% ไม่ผันผวนตามตลาดหุ้น
 • เหมาะกับผู้ที่อยากลดความเสี่ยงพอร์ต ด้วยการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิต

 • ได้ผลตอบแทนสูง ไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจและตลาดหุ้น

Active FX Fund for UI

โอกาสรับผลตอบแทนสูงถึง 8-12%
 • เหมาะกับผู้ที่มีพอร์ตหุ้นเยอะแล้ว อยากกระจายไปสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ผลตอบแทนใกล้เคียงหุ้น
 • Active FX มีความสัมพันธ์สวนตลาดหุ้นและบอนด์ ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมได้ดีมาก

Private Real Estate Fund for UI

โอกาสรับผลตอบแทนสูงถึง 5-7% ผันผวนต่ำกว่าตลาดหุ้นมาก
 • เหมาะกับผู้ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 • เน้นลงทุนความหลากหลายทั้งในระดับ ภูมิภาค และอุตสาหกรรม

Private Equity Fund for UI

โอกาสรับผลตอบแทนสูงถึง 10% สูงกว่าหุ้นในตลาด ในความผันผวนที่ต่ำกว่า
 • เหมาะกับผู้ที่อยากเพิ่ม Exposure หุ้น ด้วยการลงทุนในหุ้นนอกตลาด
 • ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ Drawdown ช่วง Global Financial Crisis ต่ำ

"เลือกสรรโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อคุณ"

บริการที่ปรึกษาการลงทุน

ด้วยคำแนะนำจากที่ปรึกษากองทุนส่วนตัว ที่ได้รับ License ผู้แนะนำการลงทุนจาก ก.ล.ต. และผ่านการรับรองจาก FINNOMENA สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนกองทุน ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท

ให้คำปรึกษาในการลงทุน การลดหย่อนภาษี และวางแผนกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือจาก FINNOMENA เพื่อความสำเร็จในทุกเป้าหมายการลงทุน

 

 

*คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA แพลตฟอร์มการลงทุนซื้อขายกองทุนรวม เครื่องมือช่วยบริหารและจัดการเป้าหมายทางการเงินสำหรับนักลงทุน เป็นกลางและปลอดภัยเทียบเท่าการลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ รวมถึงวิเคราะห์เชิงลึกด้วย เทคโนโลยี AI เพื่อแนะนำการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุน

FINNOMENA เรายังคงมีแผนงานที่จะพัฒนาการให้บริการด้วยใจเป็นกลาง เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจ และมุ่งไปกับ Mega Trend ของอุตสาหกรรมการเงินในเรื่อง FinTech ซึ่งหมายถึงการที่เทคโนโลยี (Tech) จะเข้ามามีบทบาทต่อภาคการเงิน (Fin) ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ทั้งนี้ เพื่อปลดล็อค “ศักยภาพ” ในฐานะนักลงทุน ให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวคุณเองไปได้ 

FINNOMENA เริ่มก่อตั้งในปี 2558  โดยมุ่งหวังส่งมอบข้อมูลการลงทุนที่ดี ถูกต้อง และเชื่อถือได้ให้กับคนไทย โดยเราได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก กลต. และอยู่ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าถึง FINNOMENA กว่า 90 ล้านครั้ง มีผู้ติดตามบนสื่อออนไลน์รวมกันกว่า 1.2 ล้านคน และมีสมาชิกกว่า 400,000 คน

ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 37,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

FINNOMENA แพลตฟอร์มการลงทุนซื้อขายกองทุนรวม เครื่องมือช่วยบริหารและจัดการเป้าหมายทางการเงินสำหรับนักลงทุน เป็นกลางและปลอดภัยเทียบเท่าการลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ รวมถึงวิเคราะห์เชิงลึกด้วย เทคโนโลยี AI เพื่อแนะนำการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุน

FINNOMENA เรายังคงมีแผนงานที่จะพัฒนาการให้บริการด้วยใจเป็นกลาง เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจ และมุ่งไปกับ Mega Trend ของอุตสาหกรรมการเงินในเรื่อง FinTech ซึ่งหมายถึงการที่เทคโนโลยี (Tech) จะเข้ามามีบทบาทต่อภาคการเงิน (Fin) ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ทั้งนี้ เพื่อปลดล็อค “ศักยภาพ” ในฐานะนักลงทุน ให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวคุณเองไปได้ 

FINNOMENA เริ่มก่อตั้งในปี 2558 โดยมุ่งหวังส่งมอบข้อมูลการลงทุนที่ดี ถูกต้อง และเชื่อถือได้ให้กับคนไทย โดยเราได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก กลต. และอยู่ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าถึง FINNOMENA กว่า 90 ล้านครั้ง มีผู้ติดตามบนสื่อออนไลน์รวมกันกว่า 1.2 ล้านคน และมีสมาชิกกว่า 400,000 คน

ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 37,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

– เป็นกลาง ไร้สังกัดค่าย เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด สู่การ Unlock Your Investment Potential –

ให้คำแนะนำที่เป็นกลาง

ซื้อกองทุนได้จาก 21 บลจ.

ปลอดภัย เท่ากับธนาคาร

 • UI Funds เปิดให้บริการสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เท่านั้น
 • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
 • *บริการแนะนำการลงทุนจาก FINNOMENA PICK สำหรับผู้ที่ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • **การรับเงินคืนการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไข FINT Cashback รายละเอียด