มีเงิน 500,000 บาทแล้ว DCA อีกกี่ปีถึงจะมีเงินล้าน?

หากคุณเป็นชาวมนุษย์เงินเดือนที่อยากมุ่งสู่เป้าหมายการมีล้านแรกในชีวิต และตอนนี้เก็บเงินมาได้ครึ่งทางแล้ว (500,000 บาท) แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อดี บทความนี้ถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เพราะเราจะพามาดูว่าคุณต้องลงทุนแบบ DCA ด้วยเงินเท่าไร และใช้ระยะเวลากี่ปีจึงจะมีเงินล้านแรก พร้อมนำทริคดี ๆ ที่จะทำให้คุณเดินทางไปถึงเส้นชัยล้านแรกได้เร็วขึ้นมาฝากด้วย

DCA นั้นสำคัญไฉน?

DCA (Dollar-Cost Averaging) เป็นรูปแบบการลงทุนอย่างหนึ่งที่มีหัวใจสำคัญคือ ‘ความสม่ำเสมอ’ ด้วยการลงทุนในจำนวนเงินที่เท่ากันแต่ละงวด โดยไม่คำนึงถึงราคาของสินทรัพย์ ดังนั้นต้นทุนจะถูกถัวเฉลี่ยในทุกงวดที่ลงทุน

ข้อดีของ DCA คือเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก ไม่ต้องคอยจับจังหวะตลาด (ซึ่งบางทีการจับจังหวะตลาดก็สร้างผลตอบแทนได้น้อยกว่าการ DCA ด้วย) เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย รวมทั้งเป็นการสร้างวินัยการออมด้วยการลงทุนแบบสม่ำเสมอ 

เราก็ได้รู้ความสำคัญของการ DCA ไปแล้ว ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าด้วยเงินลงทุนตั้งต้น 500,000 บาท ที่คุณมีอยู่ตอนนี้ จะต้อง DCA ด้วยเงินลงทุนต่อปีเท่าไร และกี่ปีจึงจะถึงเส้นชัยของเป้าหมายการมีล้านแรก

มีเงิน 500,000 บาทแล้ว DCA อีกกี่ปีถึงจะมีเงินล้าน?

ตารางด้านบนเป็นแบบจำลองการลงทุนด้วย “แผนการลงทุน 1st Million” ของ Finnomena Funds แผนการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความต้องการเก็บเงินล้านแรกในชีวิต และสร้างวินัยในการออมไปพร้อมกัน โดยแผนนี้เริ่มลงทุนเพียงเดือนละ 2,500 บาท (รวมปีละ 30,000 บาท) มีการกระจายพอร์ตการลงทุนในสัดส่วนสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ตั้งแต่ระดับ 4 เสี่ยงต่ำ ไปจนถึงระดับ 7 เสี่ยงสูง (สำหรับในตารางจะคำนวณจากความเสี่ยงระดับ 7) โดยแผนนี้คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนแบบทบต้นที่ปีละ 8%

จากตารางจะเห็นได้ชัดเลยว่ายิ่งเพิ่มจำนวนเงินลงทุนต่อปีมากขึ้นก็จะช่วยลดระยะเวลาลงทุนให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นตามไปด้วย และยิ่งเราเริ่มลงทุนเร็ว เราก็จะยิ่งได้เปรียบเพิ่มขึ้นอีก


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT