จัดพอร์ตเกษียณสไตล์ Warren Buffett ด้วยกลยุทธ์ 90/10

ปู่บัฟเฟตต์ในวัย 92 ปี มีความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth) มากกว่า 118.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 4.13 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2566) ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในตลาดหุ้น และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ เขาวางแผนเกษียณอย่างไร?

วันนี้เราจึงนำไอเดียจัดพอร์ตเกษียณสไตล์ Warren Buffett ด้วยกลยุทธ์ 90/10 มาฝากกัน ติดตามไปพร้อมกันได้เลย!

จัดพอร์ตเกษียณสไตล์ Warren Buffett ด้วยกลยุทธ์ 90/10

พอร์ตเกษียณของบัฟเฟตต์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  • 90% ลงทุนในกองทุนดัชนีที่มีค่าธรรมเนียมต่ำอย่างดัชนี S&P500
  • 10% ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นที่มีความปลอดภัยและมั่นคง

บัฟเฟตต์แนะนำว่าสำหรับพอร์ตเกษียณ ให้นำเงิน 90% ไปลงทุนในกองทุนดัชนีที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ โดยบัฟเฟตต์แนะนำให้ลงทุนในกองทุนดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ 500 บริษัทในสหรัฐฯ และอีก 10% นำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ซึ่งแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีความมั่นคงและปลอดภัยเมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ

นอกจากนี้บัฟเฟตต์ยังแนะนำอีกว่าควรหลีกเลี่ยงกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมสูง เพราะค่าธรรมเนียมกองทุนจะมีผลต่อผลตอบแทนในระยะยาวเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้เรารับลดลงเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า ดังนั้นกองทุนดัชนีจึงเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวอย่างแผนเกษียณ

อ่านเพิ่มเติม Active vs. Passive Fund ค่าธรรมเนียมมีผลมากแค่ไหน?

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ 90/10 ของบัฟเฟตต์อาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง หรือนักลงทุนที่อายุยังไม่มาก เนื่องจากหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น นักลงทุนที่อายุยังไม่มากจะยังมีเวลาปรับปรุงแก้ไขแผนการลงทุนก่อนเกษียณอายุ ในขณะที่หากเป็นนักลงทุนที่เหลือเวลาไม่มากก่อนเกษียณอายุอาจปรับปรุงแก้ไขพอร์ตการลงทุนไม่ทันการณ์ ทั้งนี้เราสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้แผนเกษียณของเรามีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปได้ตามที่ตั้งใจ

ใครที่อยากวางแผนเกษียณแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี หรืออยากมีตัวช่วยที่มาทำให้การวางแผนเกษียณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ลองให้ “FINNOMENA Goals Navigator™” ช่วยคุณกับนวัตกรรมที่มาพร้อมกับบริการวางแผนลงทุนจัดพอร์ตระดับโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทาง FINNOMENA และ Franklin Templeton ร่วมมือกันพัฒนาและออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเป้าหมายการลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/gnavi-web

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำควรเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ