ชวนดูพลัง ‘ผลตอบแทนทบต้น’ แม้แต่ไอน์สไตน์ยังยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก!?

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “ผลตอบแทนทบต้น” หรือ “ดอกเบี้ยทบต้น” กันมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่เคยรู้ว่าพลังของมันมหัศจรรย์มากขนาดไหน วันนี้จึงขอชวนทุกคนมาดูพลังของผลตอบแทนทบต้นกัน ซึ่งพลังของมันแม้แต่ไอน์สไตน์ยังยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก!?

ชวนดูพลัง ‘ผลตอบแทนทบต้น’ แม้แต่ไอน์สไตน์ยังยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก!?

“ดอกเบี้ยทบต้น (Compound interest) คือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ใครที่เข้าใจ ก็จะได้รับมันไป ใครที่ไม่เข้าใจ ก็จะต้องเสียมันไป” – อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

สูตรการคำนวณผลตอบแทนทบต้น

FV = PV (1 + i)^n

โดยที่      FV = มูลค่าอนาคต (Future Value)
                PV = มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
                i = อัตราผลตอบแทน
                n = ระยะเวลา

ตัวอย่างเช่น นาย A นำเงิน 1,000,000 บาท ไปลงทุนในตราสารหนี้อายุ 10 ปี โดยให้ผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 5% ต่อปี ดังนั้น มูลค่าอนาคตอีก 10 ปี ของเงิน 1,000,000 บาท ที่นาย A นำไปลงทุนจะเท่ากับ 1,000,000*(1.05)^10 = 1,628,894.63 บาท

ที่นี่เราลองมาดูกันต่ออีกว่าหากเรามีการเก็บเงินไปลงทุนในจำนวนไม่มากแต่เน้นหลักการลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยการลงทุนทุกเดือนไม่ขาดช่วง (DCA) พลังของผลตอบแทนทบต้นนั้นจะทำให้เงินของเรามากขึ้นสักเพียงใด

ชวนดูพลัง ‘ผลตอบแทนทบต้น’ แม้แต่ไอน์สไตน์ยังยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก!?

จากตารางด้านบนเป็นตัวอย่างการเก็บเงินเพื่อนำลงทุนเดือนละ 10,000 บาท (หรือปีละ 120,000 บาท) ในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 8% ต่อปี (ทั้งนี้จะไม่นับรวมปัจจัยอื่นที่อาจทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง) จะเห็นได้ชัดเลยว่า ยิ่งเราลงทุนนานมากเท่าไร เงินของเราก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนี่ก็เป็นเพราะพลังของผลตอบแทนทบต้นนั่นเอง

ขอยกตัวอย่างเป็นสถานการณ์เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกสักนิด เช่น นาย A ออมเงินเดือนละ 10,000 บาท (หรือปีละ 120,000 บาท) โดยไม่นำเงินไปลงทุนเลย ผ่านไป 50 ปี นาย A จะมีเงินเพียง 6,000,000 บาท (120,000 บาท x 50 ปี) ในขณะที่นาย B นำเงิน 10,000 บาท ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยต่อปี 8% ทุกเดือน ผ่านไป 50 ปี นาย A จะมีเงิน 74,360,612.27 บาท หรือมากกว่านาย A ถึง 1,139.34% เลยทีเดียว

และทั้งหมดนี้ก็เป็นพลังของผลตอบแทนทบต้นที่เรานำมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นกัน ฝากไว้ก่อนจบว่าเรื่องการลงทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ยิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่งได้เปรียบ

— planet 46.


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299