เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ค่าเฉลี่ยอายุของประชากรไทยกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่อัตราเด็กเกิดใหม่ก็ลดลงทุกปี ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในตอนนี้ที่ทำให้หลาย ๆ คนคิดว่า ครองสถานะความ ‘โสด’ ไว้คงจะดีเสียกว่า แต่แม้ว่าจะโสดก็ต้องวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะถ้าโสดแบบไม่มีเงินใช้ยามเกษียณคงอยู่ลำบากและไม่มีความสุขแน่ ๆ

บทความนี้จึงขอรวบรวม ‘บ้านพักคนชรา’ 6 แห่งมาฝากกัน โดยมีทั้งบ้านพักคนชราสายประหยัด สายมีกินมีใช้ และสายกินหรูอยู่สบาย นำจุดเด่นของแต่ละที่มาเสนอแบบเน้น ๆ พร้อมทั้งแจงค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เราต้องเตรียมไว้หลังเกษียณสำหรับแต่ละที่ด้วย

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

สายประหยัด

สายแรก ‘สายประหยัด’ ค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นต้น ๆ (ไม่รวมค่าแรกเข้า) และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปี ประมาณ 600,000 บาท ถึง 1.5 ล้านบาท

บ้านบางแค

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ‘บ้านบางแค’ เป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2496 ปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ 70 ปีแล้วที่บ้านบางแคได้ก่อตั้งมา บ้านบางแค มีบริการด้านที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่เข้ามาพักอาศัย ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล มีเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่เวรดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้านอาชีวบำบัด มีผู้เชี่ยวชาญฝึกสอนงานประดิษฐ์ให้ผู้สูงอายุสำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้ ด้านสังคมสงเคราะห์ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ดำเนินการด้านกฎหมาย และด้านจิตวิทยาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุที่จะเข้าพักในบ้านบางแคได้จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย โดยมีความสมัครใจ หรือประสบปัญหา เช่น ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ฐานะยากจน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้พิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือน และต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา

สำหรับประเภทของของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในบ้านบางแคแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1) ประเภทสามัญ ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 2) ประเภทเสียค่าบริการแบบหอพัก สำหรับห้องเดี่ยว ค่าบริการอยู่ที่คนละ 1,500 บาท/เดือน และห้องคู่ 2,000 บาท/เดือน มีห้องพักให้บริการทั้งหมด 40 ห้อง และ 3) ประเภทบังกะโล เป็นบ้านเดี่ยวที่ปลูกสร้างตามแบบแปลนที่กำหนดในที่ดินของศูนย์พัฒนาฯ โดยผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ได้จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต มีค่าบำรุงแรกเข้า 300,000 บาท ค่าบริการรายเดือนกรณีพักคนเดียว 1,500 บาท/เดือน และในกรณีเข้าพัก 2 คน เช่น คู่สามีภรรยา หรือพี่น้องเพศเดียวกัน ค่าบริการ 2,000 บาท/เดือน รวมถึงต้องรับผิดชอบค่าน้ำประปาคนละ 100 บาท/เดือน สำหรับค่าไฟฟ้าคิดตามการใช้จริง

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยในบ้านบางแค เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่ 19,200 บาท รวมค่าน้ำเดือนละ 100 บาทแล้ว และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่ 684,000 บาท รวมค่าแรกเข้า 300,000 บาทแล้ว

เว็บไซต์: http://banbangkhae.go.th/

ที่ตั้ง: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

สวางคนิเวศ

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

‘สวางคนิเวศ’ อยู่ภายใต้การดูแลของ ‘สภากาชาดไทย’ เป็นโครงการที่พักอาศัยระดับ Middle-Class ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตอิสระ มีคุณค่า พึ่งพาตัวเอง” ไม่ว่าจะเป็น ด้านสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ด้านความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ และใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้าออกอาคาร และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลิฟท์ พื้นห้องไม่ลื่น อุปกรณ์จับในห้องน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการดูแลในด้านอื่น ๆ เช่น มีพยาบาลเข้าเวร 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วยสามารถกดปุ่มฉุกเฉินเรียกพยาบาลได้ตลอดเวลา มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี มีกิจกรรมสันทนาการ ห้องดนตรี ห้องออกกำลังกาย ห้องคาราโอเกะ รวมถึงทริปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในโครงการสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้

สำหรับโครงการสวางคนิเวศเป็นบ้านพักผู้สูงอายุประเภทซื้อสิทธิเข้ามาอยู่ ค่าแรกเข้าเริ่มต้น 650,000 บาท ไปจนถึง 1,700,000 บาท โดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดห้องพัก ทำเลที่ตั้ง และทิศทางลม ผู้สูงอายุที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการสวางคนิเวศได้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย และมีร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงค่าส่วนกลาง 2,500 บาท/เดือน และหากผู้พักอายุเสียชีวิต ห้องพักจะถูกส่งคืนให้กับสภากาชาดไทย ไม่สามารถขายหรือโอนให้ผู้อื่นได้

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยในสวางคนิเวศ เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่ 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่ 1,250,000 บาท รวมค่าแรกเข้าเริ่มต้นที่ 650,000 บาทแล้ว

เว็บไซต์: https://centralb.redcross.or.th/sawangkanives/

ที่ตั้ง: สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย เลขที่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

สายมีกินมีใช้

สำหรับ ‘สายมีกินมีใช้’ ค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ในช่วง 200,000 – 400,000 บาท และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่หลักล้านกลาง ๆ ถึงหลักล้านปลาย ๆ

คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

‘คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม’ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น โดยครอบคลุมการดูแลจนถึงผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้สูงอายุที่ป่วยโดยโรคต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการแบบถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เอาใจใส่ ดูแลผู้สูงอายุเสมือนเป็นคนในครอบครัว ภายในศูนย์มีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ไม่แออัด ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์และมีความชำนาญดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็นกะกลางวัน และกลางคืนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นทุกวันเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้สูงอายุ ควบคุมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของผู้สูงอายุ โดยทางศูนย์จะจัดทำเมนูอาหารกว่า 100 รายการตลอดทั้งเดือนเพื่อให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ และไม่เกิดความจำเจ มีการจัดกิจกรรมสันทนาการในแต่ละเทศกาลต่าง ๆ ของปี เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกันและยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม มีห้องให้บริการรองรับผู้สูงอายุทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่ และห้องรวม โดยแยกชาย-หญิง รวมถึงลักษณะอาการของผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่เดือนละ 18,000 บาท และห้องเดี่ยว VIP เดือนละ 24,000 บาท มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักแบบครบครัน เช่น มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักทุกห้อง บริการอุปกรณ์กดเรียกเจ้าหน้าที่ทุกเตียง มีเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำทุกห้อง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยในคุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่ 216,000 บาท และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่ 4,320,000 บาท

เว็บไซต์: https://www.kuntakunyay.com/

ที่ตั้ง: คุณตาคุณยาย Nursing Home เลขที่ 26 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ซอย 7/3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

‘โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2’ เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก (JCI) ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เภสัชกร นักโภชนาการ และสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้าน เพื่อความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการดูแลผู้สูงอายุเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 

มีบริการที่ครอบคลุมกับการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจเยี่ยมโดยแพทย์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดูแลการพยาบาลพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลผู้สูงอายุในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ ป้อนยา มีนักโภชนาการช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละท่าน บริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว ฯลฯ

ทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมเพื่อการบำบัดผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักกิจกรรมบำบัด ออกแบบกิจกรรมทั้งในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมรายบุคคล เน้นความชอบของแต่ละบุคคลเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขและสนุกสนานไปกับกิจกรรมในแต่ละวัน เช่น การออกกำลังกายตอนเช้า กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ

ขอบเขตรูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2 มีตั้งแต่ผู้สูงอายุวัยเกษียณที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุที่ต้องพักพื้นหลังออกจากโรงพยาบาล ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัมพาต ผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับห้องพักที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2 ให้บริการมีทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องรวม เริ่มต้นที่เดือนละ 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2 เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่ 360,000 บาท และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่ 7,200,000 บาท

เว็บไซต์: http://www.kluaynamthai2.com/

ที่ตั้ง: โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 เลขที่ 27 ถนนสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

สายกินหรูอยู่สบาย

สายสุดท้าย ‘สายกินหรูอยู่สบาย’ ค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ประมาณหลักแสนปลาย ๆ ไปจนถึงหลักล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่หลักสิบล้าน

Jin Wellbeing County

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

‘Jin Wellbeing County’ (จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้) เป็นคอนโดมิเนียมเพื่อผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป โครงการออกแบบมาเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ให้บริการที่พักและดูแลผู้สูงอายุที่ยังมีพลัง ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย ร่มรื่น มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 50% มาพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด ในคอนเซปต์ “บ้านหลังใหญ่ มีหมออยู่ในบ้าน”

ภายในโครงการมี ‘โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา’ โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัยขนาดย่อม รองรับผู้ป่วยได้ 55 เตียง เพื่อดูแลผู้พักอาศัยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว ด้านห้องพัก ภายในห้องนอนและห้องน้ำมีกริ่งสัญญาณฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบเตือนภัยติดตามตัวในโครงการ สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทันหากเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางทันที

โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มาพร้อมบริการที่หลากหลายทั้ง ‘Home Health Visit’ บริการตรวจเยี่ยมไข้ที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น ‘Home Health Care’ บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้านทั้งแบบรายวันและรายเดือน ดูแลตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์

สำหรับห้องที่โครงการเปิดให้บริการมี 2 ขนาด คือ 1) ห้องขนาด 43-46 ตร.ม. เริ่มต้นเดือนละ 40,000 บาท หากซื้อบริการเสริมเพิ่มจะอยู่ที่ 66,000 บาทต่อเดือน 2) ห้องขนาด 63-66 ตร.ม. เริ่มต้นเดือนละ 52,000 บาท และเดือนละ 85,000 บาท หากซื้อบริการเสริมเพิ่ม โดยราคาทั้งหมดนี้เป็นราคาสำหรับ 1 ท่านเท่านั้นและไม่รวมค่าน้ำค่าไฟที่ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบเอง สำหรับบริการเสริมที่ผู้พักอาศัยจะได้รับคือ อาหารเช้า 1 มื้อ/วัน บริการทำความสะอาดห้องพัก 2 ครั้ง/สัปดาห์ บริการซักรีด 50 ชิ้น/เดือน บริการ Wifi ในห้องพัก พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หรือใครที่สะดวกซื้อขาดเลยก็ทำได้เช่นกัน โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,000,000 บาท ไปจนถึง 6,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดตร.ม.ของห้องพัก

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยใน Jin Wellbeing County เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่ 792,000 บาท และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่ 15,840,000 บาท

เว็บไซต์: https://www.jinwellbeing.com/

ที่ตั้ง: Jin Wellbeing County เลขที่ 89 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ 12120 

Velasook Senior Smart Village โดย รพ.เปาโล

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ‘Velasook Senior Smart Village’ ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดบริการดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้น (Day Care) และระยะยาว (Long term Care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นฟูร่างกาย และผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงที่ต้องการพักอาศัย โดยออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะภายใต้มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมที่สงบ ถูกสุขลักษณะ พื้นเรียบเสมอกันไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักแบบครบครัน พร้อมมีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งพยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด 

ทางศูนย์จะจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ออกแบบกิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละท่าน และจะผลัดเปลี่ยนไปในทุก ๆ สัปดาห์เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่อในการทำกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ เช่น กิจกรรมทำอาหาร Family Cooking Class, กิจกรรมพัฒนาความจำ ออกกำลังกาย โดยจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักกิจกรรมบำบัดอย่างใกล้ชิด

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพัก สำหรับห้องพักไซซ์ S ค่าบริการ 4,500 บาท/วัน และ 100,000 บาท/เดือน ห้องพักไซซ์ M ค่าบริการ 5,000 บาท/วัน และ 120,000 บาท/เดือน ห้องพักไซซ์ L ค่าบริการ 5,500 บาท/วัน และ 150,000 บาท/เดือน โดยทุกห้องเป็นห้องเดี่ยว

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยใน Velasook Senior Smart Village เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่ 1,200,000 บาท และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่ 24,000,000 บาท

เว็บไซต์: https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Clinic/Details/สุขภาพผู้สูงอายุ

ที่ตั้ง: โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เลขที่ 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

.

จากบ้านพักคนชราทั้ง 6 แห่งที่นำมาฝากกันในบทความนี้ จะเห็นได้เลยว่าแต่ละที่แต่ละสายก็จะใช้เงินต่างกันไป สายประหยัดก็จะใช้เงินน้อยหน่อย ส่วนใครที่ชอบสายกินหรูอยู่สบายก็คงต้องวางแผนเตรียมเงินก้อนไว้

ใครอยากเกษียณโสดแบบเฉิดฉาย มีเงินไว้ใช้ยามเกษียณแบบสบาย ๆ แนะนำว่าควรเริ่มวางแผนการเงินไว้ตั้งแต่ตอนนี้ ยิ่งเริ่มเร็วเท่าไรก็ยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้น ซึ่งหากยังไม่รู้ว่าจะเริ่มวางแผนอย่างไรดี ลองให้ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวช่วยแนะนำคุณแบบตัวต่อตัวกับ ‘Finnomena Funds Exclusive’ บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ที่จะช่วยคุณวางแผนเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด ให้คุณมุ่งสู่ทุกเป้าหมายเกษียณได้อย่างมั่นใจ 

รับบริการได้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท ใครสนใจรับบริการสุด Exclusive แบบนี้ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับบริการได้เลยที่

https://finno.me/nursing-home-web

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”

10000 FINT