รีวิวกองทุน SCBTRAVEL: เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลก

หลังจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2019 ทำให้แต่ละประเทศต้องประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ต้องหยุดชะงักจากการระบาดของโรคนี้ อย่างไรก็ตามข่าวดีของการคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่สำเร็จในช่วงปลายปี 2020 ทำให้แต่ละประเทศกลับมามีความหวังอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนช่วงก่อนเกิดการระบาด การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในบทความนี้จึงขอนำกองทุนหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลกอย่าง SCBTRAVEL มาแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกันมากขึ้น ใครที่กำลังมองหาการเติบโตในระยะยาวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วละก็เตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับกองทุน SCBTRAVEL ได้เลย

ความน่าสนใจของธีมการลงทุน Travel & Leisure

รีวิวกองทุน SCBTRAVEL: เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลก

การแพร่หลายของวัคซีน

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้เศรษฐกิจสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง หลายประเทศได้เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ทั่วโลกได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 3.29 พันล้านโดส

รีวิวกองทุน SCBTRAVEL: เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลก

กราฟแสดงสัดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 โดสทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564)

ที่มา: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL 

การเริ่มต้นใช้งาน Vaccine Passport

ในขณะที่การแพร่หลายของวัคซีนโควิด-19 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลหลายประเทศก็มีการประกาศเริ่มใช้ “Vaccine Passport” สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีเงื่อนไขในการทำ Vaccine Passport ที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้นที่สามารถขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ Vaccine Passport ในขั้นตอนต่อไปได้

การรวมกลุ่มประเทศสำหรับท่องเที่ยว (Travel Bubble)

“Travel Bubble” เป็นความร่วมมือระหว่างสองประเทศขึ้นไปที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยภายใต้ความตกลง Travel Bubble นี้ จะดำเนินการเปิดพรมแดนและอนุญาตให้ผู้คนเดินทางได้อย่างอิสระภายในเขตโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง ตัวอย่างประเทศที่จะทำ Travel Bubble ได้แก่ กลุ่มประเทศ EU และ นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย เป็นต้น

คาดการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลัง COVID-19

Mckinsey & Company คาดการณ์ว่าในปี 2021 รายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ 10 ประเทศชั้นนำจะกลับมาฟื้นตัวในระดับ 85% ของปี 2019 และจะกลับมาเทียบเท่าระดับปี 2019 ในปี 2023 โดยการท่องเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วกว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดของการเดินทางในประเทศที่น้อยกว่า รวมถึงตัวเลือกการเดินทางที่มากกว่า เช่น ทางรถยนต์หรือโดยรถไฟ

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA รับหน่วยลงทุน PCASH มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 31 พ.ค. 65 คลิก https://finno.me/havefund-promotion

รีวิวกองทุน SCBTRAVEL: เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลก

กราฟแท่งแสดงการคาดการณ์รายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ 10 ประเทศชั้นนำ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564)

ที่มา: Mckinsey & Co.

รีวิวกองทุน SCBTRAVEL: เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลก

กราฟแสดงการคาดการณ์การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564)

ที่มา: Mckinsey & Co.

เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับกองทุน SCBTRAVEL

รีวิวกองทุน SCBTRAVEL: เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลก

กองทุน SCBTRAVEL หรือ SCB Travel and Leisure มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ETF เป็นต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการ อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวที่ให้บริการเทคโนโลยีผ่านของทางออนไลน์ เช่น บริการจองที่พักตั๋วเครื่องบิน บริการยานพาหนะ บริการเปรียบเทียบราคา และบริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว โดยกองทุน SCBTRAVEL จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีวัด (Active Management)

ลงทุนใน SCBTRAVEL แล้วจะได้ลงทุนในบริษัทอะไรบ้าง?

รีวิวกองทุน SCBTRAVEL: เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลก

แบบจำลองพอร์ตการลงทุนกองทุน SCBTRAVEL

ที่มา: https://www.scbam.com/medias/campaign/landing-page/SCBTRAVEL.html 

รีวิวกองทุน SCBTRAVEL: เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลก

สัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นในกองทุน SCBTRAVEL (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)

ที่มา: https://www.scbam.com/medias/campaign/landing-page/SCBTRAVEL.html 

กองทุน SCBTRAVEL จะให้น้ำหนักการลงทุนในแต่ละ Sub-theme เท่ากัน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจกลุ่ม Travel & Leisure จากการฟื้นตัวภายหลัง COVID-19 โดยเน้นลงทุนใน Travel-related sub-theme เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวหลัง COVID-19 เป็นหลัก และ Leisure-related sub-theme เป็นตัวรอง พร้อมทำ optimization หาน้ำหนักการลงทุนในแต่ละ ETF เพื่อให้กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละ sub-theme เป็นไปตามแบบจำลองพอร์ตการลงทุน

รีวิวกองทุน SCBTRAVEL: เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลก

Top 10 Holdings ของ SCBTRAVEL (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)

ที่มา: https://www.scbam.com/medias/campaign/landing-page/SCBTRAVEL.html 

รีวิวกองทุน SCBTRAVEL: เก็บกระเป๋าออกเดินทางไปพร้อมกับหุ้นท่องเที่ยวทั่วโลก

 • Booking Holding (5.70%) — เป็นผู้ให้บริการจองบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การจองร้านอาหารออนไลน์ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง โดย Booking Holding ได้เชื่อมโยงผู้เดินทางกับผู้ให้บริการด้านการเดินทางทั่วโลกผ่านแบรนด์ในเครือ ไม่ว่าจะเป็น Booking.com, Priceline, Agoda, KAYAK, Rentalcars.com และ OpenTable
 • Marriott International (5.37%) — เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านที่พัก ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม รีสอร์ท และอพาร์ทเมนต์ โดยดำเนินธุรกิจในสามส่วนงาน ได้แก่ North American Full-Service, North American Limited-Service และ International
 • Expedia Group (3.47%) — บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ในสหรัฐฯ ให้บริการจองที่พักและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวผ่านแบรนด์ในเครือ เช่น Expedia.com, Vrbo, Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, trivago, Egencia, CarRentals.com และอื่น ๆ
 • Flutter Entertainment (3.24%) — ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพนันกีฬาและเกมระดับนานาชาติ โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น หนังสือกีฬา, เกมออนไลน์และคาสิโน, การเดิมพัน Parimutuel, เกมพนัน P2P รวมถึงบิงโกและโป๊กเกอร์ออนไลน์ นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการใน TVG ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์สำหรับการแข่งม้าอันดับ 1 ในสหรัฐฯ อีกด้วย
 • Las Vegas Sands (2.68%) — เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของรีสอร์ทแบบบูรณาการทั้งในเอเชียและสหรัฐฯ โดยในรีสอร์ทแบบบูรณาการจะประกอบไปด้วย ที่พัก เกม กิจกรรมนันทนาการ ร้านค้า สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมและนิทรรศการ ร้านอาหารและคลับ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น
 • American Airlines Group (2.68%) — เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจหลักของบริษัทคือการดำเนินงานเกี่ยวกับสายการบิน ให้บริการขนส่งทางอากาศสำหรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า โดย American Airlines Group จัดเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารต่อไมล์ (RPM), ผู้โดยสารที่ขนส่ง (passengers carried) และจำนวนผู้โดยสาร (fleet size)

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน SCBTRAVEL

กองทุน SCBTRAVEL จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD): >25% (สูง)
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว
  • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม: >80% โดยมีการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรม Consumer Cyclical และ Industrials

อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้ด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุนจากฟินโนมีนาได้ที่ https://www.finnomena.com/port/

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกองทุน SCBTRAVEL

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมการขายและ Switching-in: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.70527% (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน SCBTRAVEL

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

กองทุน SCBTRAVEL เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทบริษัททั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตและมีโอกาสทำกำไรสูงขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการลงทุนครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจในกองทุนเดียว ทั้งสายการบิน โรงแรม Booking Platform ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ
 • ผู้ที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังต่างประเทศหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสันทนาการ
 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาวได้ รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงได้สูงเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

— planet 46. 

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA รับหน่วยลงทุน PCASH มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 31 พ.ค. 65 คลิก https://finno.me/havefund-promotion

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ