หุ้นใหญ่ไฟกะพริบ! ส่อง 10 หุ้นไทย Big Cap ใน SET ทำธุรกิจอะไรบ้าง? อัปเดตล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2566

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปัจจุบันมีมากกว่า 700 บริษัท รวมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ทั้งหมดประมาณ 18.72 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 2566) โดยหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดใน SET 10 อันดับแรก คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 30% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดเลยทีเดียว

บทความนี้จึงขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ 10 หุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด (Big Cap) ใน SET ว่าทำธุรกิจอะไร และมีมูลค่าบริษัทเท่าไรกันบ้าง?

10 หุ้นไทยมูลค่าตลาดสูงสุด อัปเดตล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2566

หุ้นใหญ่ไฟกะพริบ! ส่อง 10 หุ้นไทย Big Cap ใน SET ทำธุรกิจอะไรบ้าง? อัปเดตล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2566

1. AOT: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ขนส่งและโลจิสติกส์

ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน มีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

มูลค่าตลาด (Market Cap): 1,053,570.38 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 11.32% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
42.38 205.82
Dividend Yield (%)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
1.41 0.31

2. DELTA: บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้

มูลค่าตลาด (Market Cap): 994,786.84 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 140.21% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
18.62 102.70 83.09 78.14 61.49
Dividend Yield (%)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
4.30 0.37 0.80 0.20 0.50

3. PTT: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค

ประกอบด้วยกิจการที่ ปตท. ดำเนินการเอง ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อยและ/หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ได้แก่ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ ธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจให้บริการ

มูลค่าตลาด (Market Cap): 885,452.88 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: -16.22% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
13.22 28.86 11.55 9.42 9.71
Dividend Yield (%)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
4.55 4.71 2.63 6.02 6.45

4. ADVANC: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

มูลค่าตลาด (Market Cap): 651,351.93 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 6.83% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
20.45 19.15 25.13 22.73 25.04
Dividend Yield (%)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
3.32 4.17 3.01 3.94 3.51

5. GULF: บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าตลาด (Market Cap): 624,790.24 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 16.39% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
78.09 120.22 82.95 71.59 54.72
Dividend Yield (%)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
0.72 0.69 0.83 0.80 1.13

6. PTTEP: บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

มูลค่าตลาด (Market Cap): 591,527.82 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: -3.56% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
10.74 12.28 15.24 10.63 7.43
Dividend Yield (%)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
4.02 6.11 3.60 2.83 6.21

7. CPALL: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พาณิชย์

ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”

มูลค่าตลาด (Market Cap): 583,901.59 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 1.56% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
29.87 27.99 53.78 36.41 44.00
Dividend Yield (%)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
1.66 2.15 1.53 0.88 1.15

8. BDMS: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

หมวดธุรกิจ: การแพทย์

บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

มูลค่าตลาด (Market Cap): 472,787.06 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 20.45% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
28.41 46.24 47.54 38.00 37.50
Dividend Yield (%)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
1.21 2.64 2.39 1.55 2.02

9. MAKRO: บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พาณิชย์

ประกอบธุรกิจค้าส่งภายใต้ชื่อ แม็คโคร ในประเทศไทยและต่างประเทศ และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรแม็คโครซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมทั้งร้านค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและสถาบันต่าง ๆ และธุรกิจฟูดเซอร์วิสนำเข้าและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและอาหารแช่เย็น ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก อีกทั้งบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจค้าปลีกและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ โลตัส ในประเทศไทยและต่างประเทศ

มูลค่าตลาด (Market Cap): 420,567.86 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 11.19% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
24.68 29.21 66.10 29.56 54.64
Dividend Yield (%)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
3.10 2.43 1.08 1.25 1.28

10. SCC: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

หมวดธุรกิจ: วัสดุก่อสร้าง

ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

มูลค่าตลาด (Market Cap): 402,000.00 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: -7.46% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566)

P/E (เท่า)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
13.30 13.66 9.87 13.90 18.80
Dividend Yield (%)
2562 2563 2564 2565 08/05/2566
4.59 3.70 3.63 5.41 2.39

ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี, มูลค่าตลาด (Market Cap), อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) และ P/E ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566 จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ