รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

ในขณะที่โลกกำลังหมุนไปทุกวัน ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ นั้นได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจากการระบาดของ COVID-19 ในปี 2020 ที่ผ่านมาก็ทำให้เราต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตหลาย ๆ อย่าง รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ฯลฯ

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้

รูปที่ 1 การเติบโตแบบทวีคูณของเทคโนโลยี
ที่มา: arcgis.com

โดยการเติบโตแบบทวีคูณของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ได้ทำให้เกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า “Disruptive Innovation” ที่จะเข้าไป “ก่อกวน” คู่แข่งเดิมที่อยู่ในตลาดจนสามารถก้าวขึ้นมาแทนที่คู่แข่งนั้นได้ และด้วยนวัตกรรมก่อกวนนี้เองจึงนำไปสู่ธีมการลงทุนของกองทุน TMB-ES-GINNO  ที่จะแนะนำให้ได้รู้จักกันในบทความนี้ เพราะกองทุน TMB-ES-GINNO ไม่เพียงแต่ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมธรรมดา แต่เป็นกองทุนที่ “มองไปข้างหน้า” กับการลงทุนใน 5 กลุ่ม “นวัตกรรมแห่งอนาคต”

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 22 บลจ. ครอบคลุมทุกบลจ. ในประเทศไทย สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

ลงทุนในนวัตกรรมแห่งอนาคตด้วยกองทุน TMB-ES-GINNO

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

กองทุน TMB-ES-GINNO หรือ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation จาก บลจ. ทหารไทย (TMB) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD (Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้น 5 กลุ่มนวัตกรรมหลักที่เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive Innovation theme)

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รูปที่ 2 5 กลุ่มนวัตกรรมหลักที่กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ลงทุน
ที่มา:
nikkoam.com.sg/

ขั้นตอนการลงทุนของ Master Fund

เนื่องจากกองทุน TMB-ES-GINNO เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund จึงขอหยิบยกขั้นตอนการลงทุนที่น่าสนใจของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ที่เป็น Master Fund มากล่าวถึงในหัวข้อนี้ โดยเทคนิควิเคราะห์การลงทุนจะใช้ทั้งแบบ Top-down และ Bottom-up เพื่อคัดสรรบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและได้เปรียบในการแข่งขัน

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รูปที่ 3 ขั้นตอนการลงทุนของ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
ที่มา: emea.nikkoam.com

Top-down: เพื่อกำหนดขอบเขตในการลงทุน

ตรวจสอบว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด เพื่อทำความเข้าใจกับรูปแบบของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทำการรวบรวมข้อมูลจาก Open Research Ecosystem เพื่อปรับขนาดโอกาส

Bottom-up: เพื่อปรับแต่งโอกาสในการลงทุน

เริ่มต้นด้วยการคัดสรรการลงทุนในกลุ่มที่มีศักยภาพ โดยการให้คะแนนบริษัท พร้อมทั้งประเมินมูลค่าผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนและบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน

ลงทุนใน TMB-ES-GINNO แล้วจะได้ลงทุนในบริษัทไหนบ้าง ?

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รูปที่ 4 สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามภาคอุตสาหกรรมของ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Class A USD (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2020)
ที่มา: Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Factsheet

ตามชื่อบทความที่ได้กล่าวไว้ว่ากองทุนนี้เป็น “กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่” สัดส่วนการลงทุนจึงเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรม Healthcare และ Information Technology เป็นหลัก โดยให้น้ำหนักการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมทั้งสองนี้เกินกว่าครึ่งของภาคอุตสาหกรรมที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุน

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รูปที่ 5 Top 10 Holdings ของ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2020)
ที่มา: Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Factsheet

ส่วนหุ้นที่ Master Fund เข้าไปลงทุนจะขอเลือกมา 4 บริษัทให้ได้รู้จักกันมากขึ้นว่าถ้าลงทุนในกองทุน TMB-ES-GINNO แล้วเราจะได้ลงทุนในนวัตกรรมแห่งอนาคตอะไรกันบ้าง

 •  Tesla, Inc. — ออกแบบ พัฒนา ผลิต จำหน่าย และให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเป็นผู้ให้บริการในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงาน

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รูปที่ 6 10 อันดับบริษัทผลิตรถยนต์ที่มี Market Cap สูงที่สุดในโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2020)

Tesla ได้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่มี Market Cap สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในบรรดาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 1 ปี ด้วยมูลค่ามากถึง 668.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่ามากกว่า Toyota ที่เป็นอันดับ 2 ด้วยมูลค่า 215.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกือบ 3 เท่าเลยทีเดียว

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงาน Powerwall ของ Tesla
ที่มา: tesla.com/powerwall

 • Invitae Corp — ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทข้อมูลทางพันธุกรรม มีความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลสำหรับการวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัว การตรวจคัดกรองพาหะสำหรับความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การวิเคราะห์การแท้งบุตร และมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • Roku, Inc. — ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Streaming Television พร้อมผลิตเครื่องเล่นสื่อดิจิทัลหลายประเภทสำหรับ Video Streaming นอกจากนี้ยังมีธุรกิจโฆษณา และการให้ใบอนุญาตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แก่บริษัทอื่น ๆ

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รูปที่ 8 Roku Streaming Player
ที่มา: roku.com/

 • Teladoc Health, Inc. — ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยมีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่หลากหลายตั้งแต่ภาวะทางการแพทย์ที่ไม่เร่งด่วน เช่น โรคไข้หวัด ไปจนถึงภาวะทางการแพทย์ที่เรื้อรังและซับซ้อน เช่น มะเร็ง และภาวะหัวใจล้มเหลว

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รูปที่ 9 ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
ที่มา: forbes.com

สร้างผลตอบแทนได้อย่างก้าวกระโดด

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รูปที่ 10 ผลการดำเนินงานของกองทุน TMB-ES-GINNO เทียบ MSCI World Net Total Return Index (ข้อมูล ณ วันที่ 08/01/2021)
ที่มา: tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I33f

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ** 

มาดูกันที่ผลตอบแทนย้อนหลังกันบ้าง เนื่องจากกองทุน TMB-ES-GINNO เพิ่งเข้าจดทะเบียนกองทุนในวันที่ 29 ต.ค. 2563 จึงยังไม่มีผลตอบแทนย้อนหลังให้ดูมากนัก แต่จากข้อมูลที่มีนับตั้งแต่วันที่กองทุนจดทะเบียนมาจนถึงปัจจุบัน กองทุน TMB-ES-GINNO สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยถึง 45.60% (ข้อมูล ณ วันที่ 08/01/2021) ท่ามกลางยุคที่ต้องเผชิญกับวิกฤตที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจมากมายแต่กองทุนนี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในอัตราที่ถือว่าดีมากสำหรับกองทุนที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนได้เพียงแค่ 2 เดือนกว่า ๆ เท่านั้น

ส่วนผลการดำเนินงานของกองทุน TMB-ES-GINNO เปรียบเทียบกับ MSCI World Net Total Return USD Index (Benchmark ของ Master Fund) จากรูปที่ 10 จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกที่กองทุนเข้าจดทะเบียนอาจสร้างผลตอบแทนได้ต่ำกว่า Benchmark แต่หลังจากนั้นเพียง 1 เดือนก็สามารถเอาชนะ Benchmark ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของกองทุนนี้ได้เป็นอย่างดี

รีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO: กองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

รูปที่ 11 ผลการดำเนินงานของ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund เทียบ Benchmark (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2020)
ที่มา: Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Factsheet

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ** 

สำหรับผลการดำเนินงานของ Master Fund อย่าง Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund เปรียบเทียบกับ MSCI World Net Total Return USD Index (Benchmark) พบว่า Master Fund สามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีได้ถึง 118.83% ในขณะที่ Benchmark สร้างผลตอบแทนไปได้เพียง 14.52% ถือว่า Master Fund เอาชนะได้แบบขาดลอยเลยทีเดียว

ค่าธรรมเนียมและเงินลงทุนขั้นต่ำ

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หลาย ๆ คนคงเริ่มมีความสนใจในกองทุน TMB-ES-GINNO กันบ้างแล้ว แต่เรื่องค่าธรรมเนียมกองทุนก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนใด ๆ สำหรับกองทุน TMB-ES-GINNO มีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ 1.605% ต่อปี ส่วนค่าธรรมเนียมการขายและ switching in อยู่ที่ 1.5% โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมจะเท่ากับ 1.7881% ต่อปี และไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุน เพราะด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท ก็สามารถลงทุนในกองทุนแห่งนวัตกรรมสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่อย่างกองทุน TMB-ES-GINNO ได้

ความเสี่ยงที่ต้องเจอเมื่อลงทุนในกองทุน TMB-ES-GINNO

กองทุน TMB-ES-GINNO จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานสูงมากกว่า 25% และเนื่องจากกองทุนนี้มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศจึงต้องพบกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจึงมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในกองทุน TMB-ES-GINNO  จะต้องเจอคือความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว ทั้งความเสี่ยงจากการกระจุกตัวที่เกิดจากการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว และความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เนื่องจากกองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare และ Information Technology ดังนั้นผู้ลงทุนควรกระจายความเสี่ยงในการจัดพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนเองด้วยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในส่วนนี้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุนจากฟินโนมีนาได้ที่ https://www.finnomena.com/port/ 

สรุป 5 ข้อกองทุน TMB-ES-GINNO

 1. มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผ่าน 5 กลุ่มนวัตกรรมหลัก
 2. เน้นการลงทุนในระยะยาว โดยเลือกเฟ้นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและได้เปรียบในการแข่งขัน
 3. ให้น้ำหนักกับสัดส่วนการลงทุนไปที่ภาคอุตสาหกรรม Healthcare และ Information Technology
 4. จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund
 5. ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท ก็สามารถลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมแห่งอนาคตได้ 

กองทุน TMB-ES-GINNO เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมแห่งอนาคต
 • ผู้ที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังต่างประเทศ
 • ผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวได้

และทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวกองทุน TMB-ES-GINNO ที่นำมาฝากกัน หากผู้ใดสนใจกองทุนนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนกองทุน หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.finnomena.com/fund/TMB-ES-GINNO ส่วนผู้ที่ศึกษาข้อมูลของกองทุนนี้โดยละเอียดแล้วและพร้อมที่จะเติบโตไปกับนวัตกรรมแห่งอนาคตกับกองทุน TMB-ES-GINNO ก็สามารถเปิดบัญชีกับ FINNOMENA เพื่อเริ่มลงทุนได้เลย

— planet 46. 

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 22 บลจ. ครอบคลุมทุกบลจ. ในประเทศไทย สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

—————————-

อ้างอิง:

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

iran-israel-war