เก็บเงินลงทุนวันละ 100 บาท ก็มีเงินล้านได้ !?

“ล้านแรกมักหายากที่สุด แต่หากหาได้แล้ว ล้านต่อไปก็จะง่ายขึ้น” เป็นประโยคที่เรามักจะเห็นหรือได้ยินกันบ่อย ๆ แต่ประโยคนี้มันเป็นจริงหรือเปล่า?

วันนี้จึงขอพาทุกคนมาดูวิธีสร้างเงินล้านแรกด้วยการเก็บเงินลงทุนเพียงวันละ 100 บาท เท่านั้น!! จะต้องทำอย่างไรบ้าง และจะใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะมีเงินล้านแรก ติดตามไปพร้อมกันผ่านบทความนี้ได้เลย แล้วจะรู้ว่า “ล้านแรกไม่ยากอย่างที่คิด”

เก็บเงินลงทุนวันละ 100 บาท ก็มีเงินล้านได้ !?

ตารางด้านบนเป็นแบบจำลองการลงทุนด้วย “แผนการลงทุน 1st Million” ของ Finnomena Funds แผนการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความต้องการเก็บเงินล้านแรกในชีวิต และสร้างวินัยในการออมไปพร้อมกัน โดยแผนนี้ใช้เงินลงทุนตั้งต้นที่ 5,000 บาท และใช้เงินลงทุนต่อเดือนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,500 บาท มีการกระจายพอร์ตการลงทุนในสัดส่วนสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ตั้งแต่ระดับ 4 (เสี่ยงต่ำ) ไปจนถึงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) โดยแผนนี้คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 5-8% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี) ซึ่งในตารางจะคำนวณจากผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้นที่ 8% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 2567) ทั้งนี้จะไม่นับรวมปัจจัยอื่นที่อาจทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของการคำนวณผ่านระบบสร้างแผนของ Finnomena Funds ผลตอบแทนคาดการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้

โดยในตารางจะเป็นการเก็บเงินวันละ 100 บาท เพื่อมาลงทุนในแผน 1st Million จะเท่ากับว่าเราลงทุนเดือนละ 3,000 บาท (100 บาท x 30 วัน) หรือปีละ 36,000 บาท โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 5,000 บาท ด้วยเงินลงทุนจำนวนนี้จะทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายการมีล้านแรกได้ภายในระยะเวลา 15 ปี

หรือใครคิดว่า 15 ปี ดูนานไปหน่อยสำหรับการเก็บเงินล้านแรก ก็อาจจะลองเพิ่มจำนวนเงินลงทุนดูก็ได้ ตัวอย่างเช่น หากเรามีรายได้เยอะขึ้น เราก็อาจจะเก็บเงินเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อย เป็นวันละ 200 บาท จะเท่ากับว่าเราลงทุนเดือนละ 6,000 บาท (200 บาท x 30 วัน) หรือปีละ 72,000 บาท ก็จะทำให้สามารถไปถึงเป้าหมายการมีล้านแรกเร็วขึ้นอีก จะเห็นได้ว่ายิ่งเพิ่มจำนวนเงินลงทุนมากขึ้น ก็จะช่วยลดระยะเวลาลงทุนให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นตามไปด้วย และยิ่งเราเริ่มลงทุนเร็ว เราก็จะยิ่งได้เปรียบเพิ่มขึ้นอีก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีวินัยในการลงทุน ลงทุนไปเรื่อย ๆ เน้นความสม่ำเสมอเป็นหัวใจสำคัญ หนทางสู่การมีล้านแรกไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

— planet 46.


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT