ใครที่เคยซื้อขายหุ้นมาก่อน น่าจะคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิคอล พอมาเจอกราฟกองทุนก็คงอยากจะตีกราฟบ้าง

แต่กราฟกองทุนมันเหมือนกับกราฟหุ้นจริงๆ เหรอ? Club Fund Day Ep.7 นี้จะมาชวนคุยกันครับว่า จริงๆ แล้วเราสามารถใช้เทคนิคอลมาตีกราฟกองทุนได้หรือไม่

สรุปประเด็นจากพอดแคสต์

 1. การตีกราฟ หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอล คือการใช้เครื่องมือ หรือโมเดลทางคณิตศาสตร์มาจับจังหวะลงทุนในตลาด
 2. การวิเคราะห์ทางเทคนิคอล ส่วนใหญ่จะเป็นการตีกรอบแนวโน้ม หรือการใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยความเชื่อที่ว่านักลงทุนในตลาดจะพฤติกรรมซ้ำๆ เดิม เป็นวัฏจักร
 3. กราฟหุ้นสามารถใช้การตีกราฟมาวิเคราะห์ได้ แต่กราฟกองทุนไม่ควรใช้การตีกราฟมาวิเคราะห์ ด้วยเหตุผล 3 ข้อ
 4. เหตุผลข้อที่ 1 ราคา NAV บนกราฟกองทุน ไม่ได้สะท้อนปริมาณ demand-supply ที่แท้จริง สำหรับหุ้น ยิ่งซื้อราคายิ่งสูง ยิ่งขายราคายิ่งต่ำ ทำให้เราวิเคราะห์จุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นหรือต่ำลงได้
 5. สำหรับกองทุน ราคา NAV คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนถืออยู่ หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ซึ่งจะขึ้นลงตามมูลค่าสิ่งที่ที่กองทุนไปลงทุนเท่านั้น การซื้อขายกองทุนไม่ได้ทำให้ราคา NAV เคลื่อนไหว ดังนั้นจะไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยการตีกราฟได้
 6. เหตุผลข้อที่ 2 กองทุนกองหนึ่งไม่ได้ถือสินทรัพย์แค่เพียงชนิดเดียว แต่จะถือหลายๆ อย่างเพื่อกระจายการลงทุน ราคา NAV ที่เห็นจึงเป็นการรวมมูลค่าของทุกสินทรัพย์เข้าด้วยกัน เราจึงใช้การวิเคราะห์แนวโน้มกับกราฟกองทุนไม่ได้
 7. เหตุผลข้อที่ 3 ผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์อยู่เสมอ แสดงว่าราคาที่เราเห็นบนกราฟในแต่ละปี ไส้ข้างในกองทุนอาจจะเป็นคนละไส้กัน ทำให้การใช้ข้อมูลราคาในอดีตมาวิเคราะห์ปัจจุบัน จึงไม่สมเหตุสมผล
 8. จุดนี้มีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่ง กรณีถ้ากองทุนเป็นกองที่ลงทุนในสินทรัพย์ชนิดเดียว เช่น กองทุนทองคำ หรือกองทุนดัชนี การวิเคราะห์เทคนิคอลอาจนำมาใช้ได้ แต่กรณีนี้การไปวิเคราะห์บนกราฟสินทรัพย์ต้นทางเลยจะแม่นยำกว่า เพราะราคาอัปเดต real-time
 9. ถ้าการวิเคราะห์เทคนิคอลใช้กับกองทุนไม่ได้ แล้วเราต้องดูอะไร? คำตอบคือ ดู “ผลการดำเนินงาน” และ “นโยบายการลงทุน” เป็นหลัก
 10. ผลการดำเนินงาน ไว้ดูฝีมือของผู้จัดการกองทุน ในการกระจายการลงทุน บริหารความเสี่ยง การแก้ไขสถานการณ์เมื่อตลาดไม่เป็นใจ
 11. นโยบายการลงทุน ไว้ดูว่าสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นไปลงทุนมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตหรือไม่ ถ้ามันไม่ใช่เทรนด์ของสินทรัพย์นั้น ผู้จัดการกองทุนเก่งแค่ไหนก็บริหารให้เติบโตไม่ได้

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนครับ พบกันใหม่ Club Fund Day ตอนหน้า สวัสดีครับ


ติดตาม FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี

App Spotify
https://finno.me/spotify

App Google podcasts
https://finno.me/googlepodcast

Apple podcast
https://finno.me/applepodcast

App Soundcloud
https://finno.me/soundcloud

Podbean
https://finno.me/podbean

Youtube
https://finno.me/youtubepodcast

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ