Financial Advisor Podcast : Ep 2 พบกับ “พี่ลูกหมู” หรือ คุณนฤมล บุญสนอง รองกรรมการผู้จัดการ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่จะมาแชร์ความรู้ มุมมอง ผ่านประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการเป็น FA ให้เราฟังกันว่า… การที่จะเป็น FA ที่ประสบความสำเร็จนั้น เราต้องมี เทคนิค ทักษะ หรือความรู้อะไรบ้าง ที่จะนำไปบริการลูกค้า? ในตอนที่มีชื่อว่า “FA กับ Service Solution ที่ควรมี”

Financial Advisor PODCAST เป็นรายการที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ เทคนิค ประสบการณ์ ความรู้ และอีกหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในสายอาชีพ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” หรือ (FA – Financial Advisor) ที่คุณไม่ควรพลาด!!

 

“ไม่ใช่ Financial Advisor ทุกคนเป็นผู้แนะนำการลงทุนอิสระ แต่…
ผู้แนะนำการลงทุนอิสระทุกคนเป็น Financial Advisor”

สนใจร่วมเป็น “ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ” กับ FINNOMENA สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

https://finno.me/fa

 

 


ติดตาม FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี

App Spotify
https://finno.me/spotify

App Google podcasts
https://finno.me/googlepodcast

Apple podcast
https://finno.me/applepodcast

App Soundcloud
https://finno.me/soundcloud

Podbean
https://finno.me/podbean

Youtube
https://finno.me/youtubepodcast

เปิดโหมด Risk-On!