Financial Advisor Podcast : Ep 5 : “สร้าง PORT Education Fund ไปให้ถึงมหาวิทยาลัย” กลับมาพบกับ คุณแบงค์ ชยนนท์ รักกาญจนันท์ (CO-FOUNDER FINNOMENA) หรือ Mr.Messenger ในอีพีนี้เราจะมาคุยกันว่า ถ้าลูกค้ามีเป้าหมายอยากจะส่งลูกเรียนให้ถึงระดับมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาทางการเงินควรแนะนำและวางแผนให้ลูกค้าอย่างไร? ใครอยากได้ข้อมูลเชิงลึกจากคนที่มีลูกจริงๆ ต้องติดตาม!!

Financial Advisor PODCAST เป็นรายการที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ เทคนิค ประสบการณ์ ความรู้ และอีกหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในสายอาชีพ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” หรือ (FA – Financial Advisor) ที่คุณไม่ควรพลาด!!

“ไม่ใช่ Financial Advisor ทุกคนเป็นผู้แนะนำการลงทุนอิสระ แต่…
ผู้แนะนำการลงทุนอิสระทุกคนเป็น Financial Advisor”

สนใจร่วมเป็น “ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ” กับ FINNOMENA สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

https://finno.me/fa

 


ติดตาม FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี

App Spotify
https://finno.me/spotify

App Google podcasts
https://finno.me/googlepodcast

Apple podcast
https://finno.me/applepodcast

App Soundcloud
https://finno.me/soundcloud

Podbean
https://finno.me/podbean

Youtube
https://finno.me/youtubepodcast

เปิดโหมด Risk-On!