“รายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึก กับปรัชญา แนวคิดของนักลงทุนระดับ World Class”

หัวข้อ

0:38 ประวัติของ Ray Dalio

1:07 ข้อคิดจาก Ray Dalio

3:15 กลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจของ Ray Dalio

7:08 สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในช่วงวิกฤติ

9:03 การเลือกใช้สินทรัพย์ลงทุนในแต่ละสถานการณ์

9:42 ประเด็นร้อนแรงล่าสุดกับ Ray Dalio กับมุมมองต่อ Bitcoin


ติดตาม FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี

App Spotify
https://finno.me/spotify

App Google podcasts
https://finno.me/googlepodcast

Apple podcast
https://finno.me/applepodcast

App Soundcloud
https://finno.me/soundcloud

Podbean
https://finno.me/podbean

Youtube
https://finno.me/youtubepodcast

10000 FINT