แจ้งเตือน

ทางทีมงานได้รับข้อมูลแล้ว

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในบริการของเรา ทางทีมที่ปรึกษาทางการลงทุนจะติดต่อกลับหาท่านภายใน 2 วันทำการ เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องเอกสารการโอนย้ายกองทุน

สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ FINNOMENA สามารถติดต่อ Investment Advisor ที่ดูแลคุณเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

หากคุณยังไมไ่ด้ทำการเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA ระหว่างนี้คุณสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีลงทุน ผ่าน FINNOMENA PORT เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรวมพอร์ต

 

นักลงทุนสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม