แจ้งเตือน

PORT

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต

Growth Momentum AI (GMAI)

โดย Deepscope

กลยุทธ์การลงทุน … “Growth Momentum AI (GMAI)”

พอร์ตลงทุนที่เน้นการลงทุนในกองทุนที่ NAV เติบโตเร็วด้วย momentum คัดเลือกโดย AI จาก Deepscope ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา AI สำหรับการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ต้องการชนะตลาดและรับความเสี่ยงได้สูง พอร์ตคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสม 5 กองทุนต่อรอบการ rebalance รายไตรมาส ลงทุนแบบ equal weight ที่น้ำหนัก 20% ต่อหนึ่งกองทุน เพื่อความง่ายในการจัดการของนักลงทุน

Genetic Algorithm (GA) หรือ AI ที่พอร์ต GMAI ใช้คัดเลือกกองทุน

วิธีการเชิงพันธุกรรมนี้ เป็นวิธีการทาง AI แบบหนึ่งในการค้นหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดของปัญหา มีแนวคิดมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ชาร์ล ดาร์วิน โดยมีหลักการที่ว่า สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมมากกว่า จะมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้ในรุ่นถัดไป มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมน้อยกว่า พอร์ต GMAI นำหลักการเดียวกันนี้มาสร้าง AI ช่วยคัดเลือกกองทุน

จุดเด่นของพอร์ต … “Growth Momentum AI (GMAI)”

ใช้ AI และ Machine learning ที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เพิ่มความยืดหยุ่น ช่วยเก็บทุกโอกาสสำคัญ

เน้น เฟ้นหา ลงทุน ในกองทุนที่มี Momentum ดี Growth แรง

วิเคราะห์แบบ Bottom up ครอบคลุม หาโอกาสที่ดีที่สุดจากทุกกองทุน

เหมาะสำหรับนักลงทุนแบบไหน

  • นักลงทุนที่ต้องการคว้าโอกาสจากหลากสินทรัพย์ท่ามกลางการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  • อยากสร้างผลตอบแทนที่ดีแต่ไม่มีเวลาติดตามหรือศึกษา
  • ชื่นชอบการลงทุนแบบ Momentum ดี Growth แรง
  • มีเงินลงทุนเริ่มต้นครั้งแรก 500,000 บาท
  • ต้องการผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณ 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)

"ลงทุนแบบมี AI เป็นผู้ช่วย ให้แพลตฟอร์ม AI ประสบการณ์สูง ช่วยคัดเลือก กองทุนเติบโต จังหวะเข้าซื้อดี และแนะนำปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้ทุกไตรมาส"

ผลทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

ผลตอบแทนของพอร์ต Growth Momentum AI โดย Deepscope

1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังเต็มๆ ได้ที่บทความ

“ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope”

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุน

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุนที่กูรูแต่ละท่านนำเสนอ ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

เปิดบัญชีลงทุนซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมลในวันถัดไป และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

Momentum AI (GMAI) โดย Deepscope

เงินลงทุนขั้นต่ำ

500,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

รอบการ Rebalance คือ Jan 1st, Apr 1st, Jul 1st, Oct 1st

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

2 ปีขึ้นไป

แผนสำรองกรณีกูรู ต้องการยกเลิกการให้คำแนะนำ

FINNOMENA Goal ความเสี่ยง 7

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถลงทะเบียนในฟอร์มข้างล่างนี้ คลิก ระบบจะนำท่านไปสู่การสร้างแผนและเปิดบัญชีกับทาง FINNOMENA

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จระบบจะทำการส่ง Notification / Email สัดส่วนการลงทุนให้ท่านต่อไป

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 600 กองทุนจาก 14 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที

พอร์ตการลงทุนทุกพอร์ตในแคมเปญนี้ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ทีมงาน FINNOMENA Investment Commitee ได้ขอคำปรึกษาในด้านแนวคิดจากกูรู และทำการออกแบบร่วมกันเพื่อให้มีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่กูรูต้องการมากที่สุด

สามารถลงทุนได้ 

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้า Nomura โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพอร์ตการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ 02-026-5100 เพื่อรับคำแนะนำในการลงทุนพอร์ตของแคมเปญนี้

สำหรับท่านที่ลงทุนในพอร์ตกูรู หากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเกิดขึ้น ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนในทันที

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

แผนนี้เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด

ท่านสามารถฝากคำถามผ่านผู้ดูแลการลงทุนของท่าน หรือ ถามได้ทาง FINNOMENA Ask แล้วเลือกแผนการลงทุนที่ท่านลงทุนอยู่ ไปที่ FINNOMENA Ask

500,000 บาท ขั้นต่ำนี้เพื่อให้ท่านสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนของพอร์ตตามแนวคิดที่กูรูวางไว้

สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้บริการ

กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการพิเศษจากเราได้ ฟรี!

  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน