แจ้งเตือน

PORT

เก็บทุกโอกาสทั้งเชิงรับและเชิงรุก

Global Aggressive Hybrid Portfolio

โดย FINNOMENA IC ร่วมกับ WealthGuru

พอร์ตการลงทุนจากทีมงาน FINNOMENA Investment Committee ร่วมกับทีมงานของ WealthGuru (สมพจน์ พัดสุวรรณ)

  • ตำแหน่ง Head of Financial Consultant  กลุ่ม Kompass Wealth  กลุ่มที่ปรึกษาการเงินอิสระ
  • Speaker ให้ความรู้ทางการเงินตามโอกาสต่างๆ อาทิเช่น มหกรรมบ้านและคอนโด, Ascend Group, FINNOMENA
  • ผู้ก่อตั้ง Facebook Page: WealthGuru โดยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ทางการเงินแก่คนไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เกษียณสุข  โดยมีบทความที่หลากหลายแต่จะเน้นเรื่องการเกษียณ

กระจายการลงทุนทั่วโลกในหลากหลายสินทรัพย์

กระจายการลงทุนทั่วโลกในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านการจัดสัดส่วนการลงทุนที่จะป้องกันการ Downside ที่เกิดขึ้น

ลงทุนแบบ Hybrid เน้นทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า

ลงทุนในกองทุนประเภท Passive เน้นหุ้นเน้นคุณค่า ความมั่งคั่งระยะยาวค่าใช้จ่ายต่ำ พร้อมกับลงทุนในกองทุนประเภท Active เน้นหุ้นเติบโตในระยะกลางเพื่อไม่พลาดโอกาสการเติบโต

เน้นความเรียบง่าย
เข้าถึงได้

ลงทุนแบบ Hybrid จะทำให้ค่าใช้จ่าย(ค่าธรรมเนียม) ไม่สูงเกินไป และ ผลตอบแทนในการลงทุนมากกว่าระดับผลตอบแทนของตลาด

Active / Passive คู่หูกองทุนที่จะพาพอร์ตการลงทุนไปสู่ความสำเร็จ

กองทุน active

เน้นพยายามการชนะตลาดโดยไปการลงทุนในหุ้นเติบโต ผู้จัดการกองทุนจะทำการ Review การลงทุนของกองทุนตลอดเวลาและหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือตลาด (Alpha) ในทุกๆช่วงตลาด อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของกองทุนประเภทนี้คือค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองทุนประเภท Passive

กองทุน Passive

เน้นการลงทุนที่น้ำหนักเท่ากับตลาด ซึ่งอาจจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ สร้างความมั่นคั่งระยะยาว และค่าใช้จ่ายในแง่ค่าธรรมเนียมที่ต่ำ แต่อาจพลาดโอกาสผลตอบแทนที่เหนือตลาดจากการวิเคราะห์เจาะลึกของผูัจัดการกองทุนประเภท Active

John C. Bogle ผู้คิดค้นการลงทุนแบบ Passive บอกว่า "บริษัทล้มตายได้ แต่ Index ไม่มีวันตาย"

โครงสร้างพอร์ตการลงทุน

construc-port-2

โครงสร้างพอร์ตเน้นการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อลดความเสียหายของพอร์ตโดยรวมในจังหวะตลาดหุ้นตกต่ำ 

quadrant-2

ทั้งนี้ในส่วนของการลงทุนหุ้นจะแบ่งกองทุนออกเป็นทั้งในส่วนของ Passive และ Active เพื่อให้มีความผสมผสานกันได้จุดลงตัวระหว่างค่าธรรมเนียมกองทุนที่ต่ำและผลตอบแทนจากหุ้นเติบโตระยะกลางที่ดี

กระบวนการคัดเลือกกองทุน

fund-select

สำหรับการเลือกกองทุนในพอร์ตการลงทุนนั้นประกอบด้วย 4 หลักเกณฑ์หลักที่ใช้ได้แก่

  1. กองทุนที่ไม่มีนโยบายปันผล เพื่อให้เกิดการทบต้นของเงิน
  2. เลือกกลุ่มกองทุนตามกลุ่ม Morningstar ที่ตรงตามชนิดสินทรัพย์ที่วางไว้
  3. สำหรับกองทุนประเภท Active จะเลือกเฉพาะกองที่มี Morningstar 4-5 ดาวขึ้นไป
  4. เลือก Best In Class ในแต่ละกลุ่มโดยใช้การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในมุมต่างๆเช่น Past Performance / Maximum Drawdown / Risk Adjusted Return

ผลทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

ผลตอบแทนของพอร์ต Global Aggressive Hybrid Portfolio เทียบกับ SET Index Total Return

ผลการดำเนินงานของพอร์ต Global Aggressive Hybrid นั้น ใน 3 ปีที่ผ่านมาสามารถทำผลตอบแทนได้ 8.47 ต่อปี ซึ่งแม้ว่าจะแพ้ SET Index Total Return แต่ก็เป็นธรรมชาติของพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์ สังเกตได้จากความผันผวนของพอร์ตการลงทุนนั้นน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น (SET Total Return Index) อย่างมีนัยยะชัดเจน

ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังเต็มๆ ได้ที่บทความ
เก็บทุกโอกาส ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ด้วยพอร์ตการลงทุน Global Aggressive Hybrid Portfolio

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุน

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุนที่กูรูแต่ละท่านนำเสนอ ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

เปิดบัญชีลงทุนซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA เอง บัญชีนี้สามารถลงทุนได้กว่า 600 กองทุนจาก 14 บลจ.

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมลในวันถัดไป และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

Global Aggressive Hybrid Portfolio by WealthGuru

เงินลงทุนขั้นต่ำ

50,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

Rebalance และปรับปรุงพอร์ตทุกปี

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

ระยะยาว

แผนสำรองกรณีกูรู ต้องการยกเลิกการให้คำแนะนำ

FINNOMENA Goal ความเสี่ยง 7

3 months

6 months

1 year (Ann.)

3 years (Ann.)

Return (%)

1.47

-0.82

-1.35

8.47

S.D (%)

7.61

7.03

Sharpe Ratio

-0.47

1.48

Max Drawdown (%)

-7.54

-7.54

ผล Backtesting ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถลงทะเบียนในฟอร์มข้างล่างนี้ คลิก ระบบจะนำท่านไปสู่การสร้างแผนและเปิดบัญชีกับทาง FINNOMENA

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จระบบจะทำการส่ง Notification / Email สัดส่วนการลงทุนให้ท่านต่อไป

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 600 กองทุนจาก 14 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที

พอร์ตการลงทุนทุกพอร์ตในแคมเปญนี้ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ทีมงาน FINNOMENA Investment Commitee ได้ขอคำปรึกษาในด้านแนวคิดจากกูรู และทำการออกแบบร่วมกันเพื่อให้มีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่กูรูต้องการมากที่สุด

สามารถลงทุนได้ 

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้า Nomura โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพอร์ตการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ 02-026-5100 เพื่อรับคำแนะนำในการลงทุนพอร์ตของแคมเปญนี้

สำหรับท่านที่ลงทุนในพอร์ตกูรู หากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเกิดขึ้น ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนในทันที

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

แผนนี้เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด

ท่านสามารถฝากคำถามผ่านผู้ดูแลการลงทุนของท่าน หรือ ถามได้ทาง FINNOMENA Ask แล้วเลือกแผนการลงทุนที่ท่านลงทุนอยู่ ไปที่ FINNOMENA Ask

50,000 บาท ขั้นต่ำนี้เพื่อให้ท่านสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนของพอร์ตตามแนวคิดที่กูรูวางไว้

สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้บริการ

กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการพิเศษจากเราได้ ฟรี!

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด | การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ