Key Highlights 

 • Global Aggressive Hybrid เป็นพอร์ตเชิงรับแบบ Value ผสมเชิงรุกแบบ Growth โดยกระจายในหลายสินทรัพย์ทั้งไทยและทั่วโลก หุ้นไทยเน้นเชิงรับ หุ้นต่างประเทศเน้นเชิงรุก นอกจากนี้มีการลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนไปยัง REIT และตราสารหนี้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
 • พอร์ตนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเป้าหมายด้านการศึกษาบุตร การเกษียณ และการสะสมความมั่งคั่งระยะยาว มีเงินพร้อมลงทุนครั้งแรกอย่างน้อย 500,000 บาท (ขั้นต่ำการลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป)
 • โดยหวังผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 8% และมีระยะเวลาการลงทุนอย่างต่ำ 7 ปี
 • กูรูผู้ออกแบบพอร์ตนี้ คือคุณสมพจน์ พัดสุวรรณ (คุณหนุ่ม) ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน เป็น Speaker ในงานสัมมนาด้านการเงิน รวมถึงเป็นเจ้าของเพจ WealthGuru

แนะนำตัว

ผมชื่อสมพจน์ พัดสุวรรณ ชื่อเล่น หนุ่ม  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตอนจบมาใหม่ๆ  ไม่รู้จักใช้เงิน ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักคิด  ประกอบกับธุรกิจที่ทำล้มละลาย  จึงมีหนี้สินมาก พยายามแสวงหาโอกาสโดยใช้ความรู้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เรียนมาหางานทำต่างประเทศ และได้โอกาสได้วีซ่าแบบ H1B ทำงานของ USA จาก บริษัทด้าน IT (Information Technology) แห่งหนึ่ง แต่บริษัท IT แห่งหนึ่ง ไม่เรียกตัวไปทำงาน จึงตัดสินใจไปหางานทำเอง แต่ก็ไปได้เป็นเด็กเสิร์ฟ และล้างจาน สุดท้ายก็ไม่ได้ทำงาน IT จริงๆ

หลังจากผ่านชีวิตที่ผิดหวัง  สุดท้ายก็สมหวังได้ย้ายกลับมาทำงานที่สิงคโปร์ เป็นวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ ทำงานอยู่ 2 ปี และย้ายกลับมาทำงานที่กรุงเทพฯ ในบริษัทด้าน IT ข้ามชาติหลายแห่ง ในตำแหน่ง Technology Consultant ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ

ทำไมเข้าสู่วงการการเงิน?

ในขณะที่ทำงานในต่างประเทศ  ได้พิจารณาตัวเองและพบว่า ขาดความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล การลงทุน และการบริหารธุรกิจ   ดังนั้นจึงไปเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล พร้อมกับหาความรู้ด้านการลงทุนในแบบต่างๆ ไม่ว่าแนว Value, Technical หรือ Momentum

โดยแนวทางการลงทุนที่ชอบเป็นส่วนตัวคือการลงทุนอย่างเป็นระบบ (Quantitative Investing) โดยชอบแบบ Hybrid Investment ที่ผสม Fundamental และ Technical เช่นหลักการของ CANSLIM เป็นต้น

งานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

1. ตำแหน่ง Head of Financial Consultant กลุ่ม Kompass Wealth 

กลุ่มที่ปรึกษาการเงินอิสระ โดยมองที่เป้าหมายของผู้มารับคำปรึกษาเป็นลำดับแรก

งานที่ทำมีดังต่อไปนี้

 • Goal Planning & Accountability
 • Survivor Need Analysis
 • Financial Assessment
 • Income Protection Planning
 • Education Funding Strategy and Planning
 • Retirement Strategy and Detailed Projections
 • Customized Investment Strategy and Planning
 • Tax Management
 • Legacy and Estate Planning
 • Real Estate Investment Management

ตัวอย่างแผนการเงินผู้รับคำปรึกษาที่เป็น เจ้าของธุรกิจ

 • มูลค่าทางธุรกิจ > 60 ล้านบาท
 • ความมั่งคั่งส่วนตัว > 30 ล้านบาท

2. เป็น Speaker ในความรู้ทางการเงินในองค์กรต่างๆ เช่น

 • งานมหกรรมบ้านและคอนโด เรื่อง ลงทุนอย่างไรให้มั่งคั่งเพื่อเกษียณสุข
 • Ascend Group เรื่อง Money Management 101 ตอนการเงิน 5 ภาค
 • FINNOMENA เรื่อง วางแผนเกษียณ 360 องศา

3. เป็นผู้ก่อตั้ง Page : WealthGuru

โดยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ทางการเงินแก่คนไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เกษียณสุข  โดยมีบทความที่หลากหลายแต่จะเน้นเรื่องการเกษียณ เช่น

ปณิธานส่วนตัวคือ ชีวิตต้องสมดุล 3 สิ่งคือ สุขภาพ ความร่ำรวย และความสงบทางใจ 

และ อยากจะทำให้คนไทยมีแผนเกษียณสุข

จุดเด่นของพอร์ต Global Aggressive Hybrid Portfolio

1. Global Diversification with Robust Assets Allocation

กระจายการลงทุนทั่วโลกผ่านการจัดสัดส่วนการลงทุนที่จะป้องกันการ Downside ที่เกิดขึ้น

2. Hybrid Investment Value & Growth

ลงทุน Passive เน้นความมั่งคั่งระยะยาวค่าใช้จ่ายต่ำ พร้อมกับลงทุน Activeในระยะกลางเพื่อไม่พลาดโอกาสการเติบโต

3. Balance & Simple

ลงทุนแบบ Hybrid จะทำให้เกิดความสมดุลของผลตอบแทนและค่าใช้จ่าย เน้นความเรียบง่าย

กระบวนการสร้างพอร์ต (Portfolio Construction Process)

ก่อนจะรู้ถึงรายละเอียดของพอร์ต Global Aggressive Hybrid ต้องเข้าใจถึงกระบวนการทั้งหมดในการสร้างก่อน โดยมีกระบวนการดังนี้

 • กลยุทธ์สร้างพอร์ตโฟลิโอ อะไรคือเป้าหมายและกลยุทธ์ในการลงทุน?
 • สัดส่วนการลงทุน จะแบ่งสัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุนอย่างไร?
 • เลือกกองทุน กองทุนแบบใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนนี้?
 • ทดสอบผลย้อนหลัง ทำการทดสอบลงทุนจริงโดยใช้ข้อมูลในอดีต ถ้าผลไม่น่าพอใจจะย้อนกลับไปข้อ 1 ใหม่

กลยุทธ์การสร้างพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Construction Strategy)

แนวคิดที่ทำให้เกิดกลยุทธ์จะประกอบด้วย

Capital Appreciation with downside protection

เป้าหมายของกลยุทธ์นื้คือ   มุ่งหวังมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยมีการจัดสัดส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ความผันผวนมากเกินไป โดยจะลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

Hybrid Investment

เน้นลงทุนในหุ้นเน้นคุณค่า (Value Stock)  ที่มีความมั่นคงสูงแต่ไม่พลาดโอกาสในการลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Stock) ดังนั้นจะเลือกลงทุนในหุ้นเน้นคุณค่าผ่านกองทุนแบบ Passive เพื่อการลงทุนระยะยาว แต่ไม่พลาดโอกาสการลงทุนหุ้นเติบโตผ่านกองทุนประเภท Active

ทำไมต้องลงทุนทั้ง Passive และ Active?

ผลงานวิจัยพบว่า “กองทุน Active ที่ผลการดำเนินการดีในอดีตนั้นไม่ต่อเนื่องไปถึงอนาคต”

เก็บทุกโอกาส ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ด้วยพอร์ตการลงทุน Global Aggressive Hybrid Portfolio

กองทุน AA เป็นกองทุนที่ติดลำดับ 1 ในปี 2000-2004 แต่พอในปี 2005-2009 กลับติดลำดับ 9

หรือ กองทุน BB เป็นกองทุนที่ติดลำดับ 2 ในปี 2000-2004 แต่พอในปี 2005-2009 กลับติดลำดับ 71

การเอาชนะตลาดระยะยาวเป็นเรื่องยาก ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนที่ดี คือ ซื้อแล้วถือกองทุนดัชนีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ

John C. Bogle ผู้คิดค้นการลงทุนแบบ Passive บอกว่า บริษัทล้มตายได้ แต่ Index ไม่มีวันตาย ดังนั้นเราจึงสามารถถือกองทุนประเภท Passive ไปได้ในระยะยาว

แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนประเภท Active ที่เน้นเลือกหุ้นรายตัว หลายกองทุนเน้นหุ้นเติบโต ก็จะมีผลงานที่ดีในระยะสั้น-กลาง

การผสมกันระหว่าง Passive กับ Active หรือ แบบ Hybrid  จึงรวมผลข้อดีของการลงทุนทั้ง 2 ประเภทนี้ไว้ คือ ลงทุน Passive เน้นความมั่งคั่งระยะยาวค่าใช้จ่ายต่ำ พร้อมกับลงทุน Active ในระยะกลางเพื่อไม่พลาดโอกาสการเติบโต

Balance

เก็บทุกโอกาส ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ด้วยพอร์ตการลงทุน Global Aggressive Hybrid Portfolio

การลงทุนแบบ Active ผลตอบแทนดี แต่ค่าใช้จ่ายสูง แต่การลงทุนแบบ Passive ผลตอบแทนเท่าตลาด แต่ผลตอบแทนต่ำ

การลงทุนเป็นแบบ Hybrid จะทำให้เกิดความสมดุลของผลตอบแทนและค่าใช้จ่าย

Simple

มีคนกล่าวไว้ว่า The Best Investment Strategy is Simple.

กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด คือ ความเรียบง่าย

กลยุทธ์จะต้องเรียบง่าย แต่ต้องไม่ง่าย

ความเรียบง่ายของกลยุทธ์จะต้องตรงไปตรงมา

ความเรียบง่ายของกลยุทธ์จะเน้นที่การลงทุนระยะยาว

ถ้าพูดถึงความเรียบง่ายของกลยุทธ์ ขอยกตัวอย่างที่ Warren Buffett ชนะพนันผู้จัดการกองทุน Hedge Fund

Warren Buffett ได้ท้าพนันกองทุน Hedge Fund ว่า ดัชนี S&P 500 จะชนะผลตอบแทนของ Hedge Fund มี Hedge Fund Manager เจ้าหนึ่งยอมรับพนันด้วย นั่นก็คือ Ted Seides ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ชื่อ Protégé Partners

โดยวัดผลกันด้วยดัชนี S&P 500 กับ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ Protégé บริหารอยู่สักหนึ่งกอง ผลคือ กองทุนที่ Protégé เลือก ได้ผลตอบแทน 24% จากเงินต้น $1,000,000 ในขณะที่ ดัชนี S&P 500 ได้ผลตอบแทนมา 94%

Warren Buffett กำลังจะบอกอะไรเรา? ท่านบอกว่า แท้จริง วินัย เป็น Key ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการลงทุน“ สิ่งที่เต่าชนะกระต่าย ไม่ใช่ความเร็วว่องไว แต่คือการก้าวต่อไปอย่างสม่ำเสมอ การลงทุนไม่ได้จำเป็นต้องซับซ้อน ความเรียบง่ายก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้เช่นกัน

สัดส่วนการลงทุน (Portfolio Asset Allocation)

สินทรัพย์ที่เลือกใช้ในการลงทุนจะมีแค่ 3 รูปแบบ

 • หุ้น
 • ตราสารหนี้
 • กองอสังหาริมทรัพย์

เป็นการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ทั่วโลก โดยมีสัดส่วนในการจัดพอร์ตดังนี้

Layer 1: จัดสัดส่วนการลงทุนระหว่าง 3 สินทรัพย์หลัก

 • หุ้น : 60%
 • อสังหาริมทรัพย์: 10%
 • ตราสารหนี้ : 30%

Layer 2: จัดสัดส่วนการลงทุนภายในสินทรัพย์กันเอง

เป็นการแบ่งภายในสินทรัพย์ เช่น หุ้นก็แบ่งเป็น

 • หุ้นประเทศไทย และ ทั่วโลก สัดส่วน 35% และ 25% ตามลำดับ
 • หุ้นไทย แบ่งเป็นลงทุนแบบ Passive  และ Active สัดส่วน 20% และ 15% ตามลำดับ
 • หุ้นต่างประเทศ แบ่งเป็นลงทุนแบบ Passive และ Active สัดส่วน 10% และ 15% ตามลำดับ

ตราสารหนี้ก็แบ่งเป็นระยะสั้น และระยะกลาง สัดส่วน 10% และ 20% ตามลำดับ

ส่วน อสังหาริมทรัพย์ ลงทุนทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ รวมกันเป็น 10%

กระบวนการคัดเลือกกองทุนมีดังนี้

1. เลือกนโยบายที่ไม่มีปันผล

2. เลือกตามกลุ่ม เช่น กลุ่มหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ เป็นต้น โดยจะเลือกกลุ่มตามกลยุทธ์การลงทุนที่วางไว้ โดยมีแนวทางการเลือกดังนี้

3. คัดเลือกกองที่ได้ 4-5 ดาว โดยเฉพาะกลุ่มกองทุนแบบ Active

4. เลือก Best In Class แต่ละกลุ่มโดยใช้การเปรียบเทียบ

 • Sharpe Ratio
 • FINNOMENA Indicator–performance / Maximum Drawdown / Risk Adjusted Return

การคัดเลือกกองทุน

เก็บทุกโอกาส ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ด้วยพอร์ตการลงทุน Global Aggressive Hybrid Portfolio

สินทรัพย์ประเภทหุ้น

แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

กองหุ้นไทย แบบ Passive จะเลือกกองทุนแบบ SET50 เนื่องจากผลงานของ Index แบบ SET50 จะดีกว่า SET100 และ SET

กองหุ้นต่างประเทศแบบ Passive แม้ MSCI Index จะมีหลายตัว  แต่จะเลือกกองทุนแบบ MSCI World ที่เน้นลงทุนทั่วโลก 23 ประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

กองหุ้นไทยแบบ Active ตามกลยุทธ์การลงทุน นอกจากลงทุนตาม Index แล้ว ยังลงทุนในหุ้นเติบโต จึงเลือกกองทุนที่อยู่ใน Small/Mid Cap

กองหุ้นต่างประเทศแบบ Active กลุ่มกองทุนต่างประเทศมีให้เลือกมากหลากหลาย แต่พอเราใช้กลยุทธ์เน้นความเรียบง่าย จึงเลือกกลุ่ม Global Equity  เราไม่ได้เลือกเป็นรายภูมิภาค รายประเทศ หรือ รายอุตสาหกรรม เพราะหากเลือกแบบนั้น ก็จะมีความยุ่งยากในการกำหนดสัดส่วน

สินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และอสังหาริมทรัพย์

กองอสังหาริมทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุนจะลงทั่วโลก ดังนั้นจึงเลือกกองทุนกลุ่ม Property – Indirect Global ซึ่งลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กองตราสารหนี้ มีหลายกลุ่มให้เลือก แต่จะเลือกลงทุนตาม Duration ของตราสารหนี้ จึงเลือกกองทุนกลุ่ม Short Term Bond และเลือกกองทุนกลุ่ม Mid/Long Term Bond

ปรับพอร์ตอย่างไร?

เก็บทุกโอกาส ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ด้วยพอร์ตการลงทุน Global Aggressive Hybrid Portfolio

Time Interval Method

จะทำการปรับพอร์ตโดยใช้ระยะเวลาเช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี

วิธีนี้ง่ายที่จะเตือนตัวเองให้ตรวจสอบพอร์ต  เมื่อครบ 1 ปี จะมีการตรวจสอบผลงานของกองทุนแบบ Active โดยเฉพาะกองทุนหุ้น  เพื่อตรวจสอบถึงผลงานและแนวโน้มในอนาคต

ตัวอย่างการทำ Time Interval Method Rebalance

ผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

เงื่อนไขการทดสอบมีดังนี้

Universe ของสินทรัพย์

 • หุ้น
 • ตราสารหนี้
 • อสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลา

 • 1 มกราคม 2016 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2019

เงินลงทุน

 • ซื้อครั้งเดียวไม่ได้ทำ DCA

ผลการทดสอบ

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของพอร์ต Global Aggressive Hybrid นั้น ใน 3 ปีที่ผ่านมาสามารถทำผลตอบแทนได้ 8.47 ต่อปี ซึ่งแม้ว่าจะแพ้ SET Index Total Return แต่ก็เป็นธรรมชาติของพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์ สังเกตได้จากความผันผวนของพอร์ตการลงทุนนั้นน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น (SET Total Return Index) อย่างมีนัยยะชัดเจน

สนใจลงทุนใน Global Aggressive Hybrid คลิกที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/ หรือแบนเนอร์ข้างล่าง เพื่อรอรับข้อมูลพอร์ตได้เลย

หากสนใจในพอร์ตนี้ จะสามารถลงทุนได้อย่างไร?

คุณสามารถลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid by WealthGuru โดยผ่าน 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุน ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของคุณหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA เอง โดยบัญชีนี้สามารถลงทุนได้กว่า 600 กองทุนจาก 14 บลจ.

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมล และเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันทีครับ

WealthGuru

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เปิดโหมด Risk-On!