แจ้งเตือน

PORT

เก็บทุกโอกาสทั้งเชิงรับและเชิงรุก

Global Aggressive Hybrid Portfolio

โดย FINNOMENA IC ร่วมกับ WealthGuru

พอร์ตการลงทุนจากทีมงาน FINNOMENA Investment Committee ร่วมกับทีมงานของ WealthGuru (สมพจน์ พัดสุวรรณ)

 • ตำแหน่ง Head of Financial Consultant  กลุ่ม Kompass Wealth  กลุ่มที่ปรึกษาการเงินอิสระ
 • Speaker ให้ความรู้ทางการเงินตามโอกาสต่างๆ อาทิเช่น มหกรรมบ้านและคอนโด, Ascend Group, FINNOMENA
 • ผู้ก่อตั้ง Facebook Page: WealthGuru โดยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ทางการเงินแก่คนไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เกษียณสุข  โดยมีบทความที่หลากหลายแต่จะเน้นเรื่องการเกษียณ

กระจายการลงทุนทั่วโลกในหลากหลายสินทรัพย์

กระจายการลงทุนทั่วโลกในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านการจัดสัดส่วนการลงทุนที่จะป้องกันการ Downside ที่เกิดขึ้น

ลงทุนแบบ Hybrid เน้นทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า

ลงทุนในกองทุนประเภท Passive เน้นหุ้นเน้นคุณค่า ความมั่งคั่งระยะยาวค่าใช้จ่ายต่ำ พร้อมกับลงทุนในกองทุนประเภท Active เน้นหุ้นเติบโตในระยะกลางเพื่อไม่พลาดโอกาสการเติบโต

เน้นความเรียบง่าย
เข้าถึงได้

ลงทุนแบบ Hybrid จะทำให้ค่าใช้จ่าย(ค่าธรรมเนียม) ไม่สูงเกินไป และ ผลตอบแทนในการลงทุนมากกว่าระดับผลตอบแทนของตลาด

Active / Passive คู่หูกองทุนที่จะพาพอร์ตการลงทุนไปสู่ความสำเร็จ

กองทุน active

เน้นพยายามการชนะตลาดโดยไปการลงทุนในหุ้นเติบโต ผู้จัดการกองทุนจะทำการ Review การลงทุนของกองทุนตลอดเวลาและหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือตลาด (Alpha) ในทุกๆช่วงตลาด อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของกองทุนประเภทนี้คือค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองทุนประเภท Passive

กองทุน Passive

เน้นการลงทุนที่น้ำหนักเท่ากับตลาด ซึ่งอาจจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ สร้างความมั่นคั่งระยะยาว และค่าใช้จ่ายในแง่ค่าธรรมเนียมที่ต่ำ แต่อาจพลาดโอกาสผลตอบแทนที่เหนือตลาดจากการวิเคราะห์เจาะลึกของผูัจัดการกองทุนประเภท Active

John C. Bogle ผู้คิดค้นการลงทุนแบบ Passive บอกว่า "บริษัทล้มตายได้ แต่ Index ไม่มีวันตาย"

โครงสร้างพอร์ตการลงทุน

construc-port-2

โครงสร้างพอร์ตเน้นการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อลดความเสียหายของพอร์ตโดยรวมในจังหวะตลาดหุ้นตกต่ำ 

quadrant-2

ทั้งนี้ในส่วนของการลงทุนหุ้นจะแบ่งกองทุนออกเป็นทั้งในส่วนของ Passive และ Active เพื่อให้มีความผสมผสานกันได้จุดลงตัวระหว่างค่าธรรมเนียมกองทุนที่ต่ำและผลตอบแทนจากหุ้นเติบโตระยะกลางที่ดี

กระบวนการคัดเลือกกองทุน

fund-select

สำหรับการเลือกกองทุนในพอร์ตการลงทุนนั้นประกอบด้วย 4 หลักเกณฑ์หลักที่ใช้ได้แก่

 1. กองทุนที่ไม่มีนโยบายปันผล เพื่อให้เกิดการทบต้นของเงิน
 2. เลือกกลุ่มกองทุนตามกลุ่ม Morningstar ที่ตรงตามชนิดสินทรัพย์ที่วางไว้
 3. สำหรับกองทุนประเภท Active จะเลือกเฉพาะกองที่มี Morningstar 4-5 ดาวขึ้นไป
 4. เลือก Best In Class ในแต่ละกลุ่มโดยใช้การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในมุมต่างๆเช่น Past Performance / Maximum Drawdown / Risk Adjusted Return

ผลทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

ผลตอบแทนของพอร์ต Global Aggressive Hybrid Portfolio เทียบกับ SET Index Total Return

ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังเต็มๆ ได้ที่บทความ

เก็บทุกโอกาส ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ด้วยพอร์ตการลงทุน Global Aggressive Hybrid Portfolio

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุน

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุนที่กูรูแต่ละท่านนำเสนอ ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

เปิดบัญชีลงทุนซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมลในวันถัดไป และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

Global Aggressive Hybrid Portfolio by WealthGuru

เงินลงทุนขั้นต่ำ

500,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

Rebalance และปรับปรุงพอร์ตทุกปี

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

ระยะยาว

แผนสำรองกรณีกูรู ต้องการยกเลิกการให้คำแนะนำ

FINNOMENA Goal ความเสี่ยง 7

3 months

6 months

1 year (Ann.)

3 years (Ann.)

Return (%)

1.47

-0.82

-1.35

8.47

S.D (%)

7.61

7.03

Sharpe Ratio

-0.47

1.48

Max Drawdown (%)

-7.54

-7.54

ผล Backtesting ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถลงทะเบียนในฟอร์มข้างล่างนี้ คลิก ระบบจะนำท่านไปสู่การสร้างแผนและเปิดบัญชีกับทาง FINNOMENA

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จระบบจะทำการส่ง Notification / Email สัดส่วนการลงทุนให้ท่านต่อไป

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 600 กองทุนจาก 14 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที

พอร์ตการลงทุนทุกพอร์ตในแคมเปญนี้ เป็นพอร์ตการลงทุนที่ทีมงาน FINNOMENA Investment Commitee ได้ขอคำปรึกษาในด้านแนวคิดจากกูรู และทำการออกแบบร่วมกันเพื่อให้มีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่กูรูต้องการมากที่สุด

สามารถลงทุนได้ 

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้า Nomura โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพอร์ตการลงทุนของท่าน หรือ ติดต่อ 02-026-5100 เพื่อรับคำแนะนำในการลงทุนพอร์ตของแคมเปญนี้

สำหรับท่านที่ลงทุนในพอร์ตกูรู หากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเกิดขึ้น ท่านจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนในทันที

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

แผนนี้เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปที่สามารถซื้อขายได้ในตลาด

ท่านสามารถฝากคำถามผ่านผู้ดูแลการลงทุนของท่าน หรือ ถามได้ทาง FINNOMENA Ask แล้วเลือกแผนการลงทุนที่ท่านลงทุนอยู่ ไปที่ FINNOMENA Ask

50,000 บาท ขั้นต่ำนี้เพื่อให้ท่านสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนของพอร์ตตามแนวคิดที่กูรูวางไว้

สำหรับนักลงทุนที่สนใจใช้บริการ

กรอกข้อมูลเพื่อรับบริการพิเศษจากเราได้ ฟรี!

 • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
 • การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน