แจ้งเตือน

อัพเดทสถานการณ์ FINNOMENA GCP ประจำเดือน มกราคม 2562

นับตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงต้นปี 2562 เศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัว ผ่านตัวเลข GDP ที่ขยายตัวลดลงและ Global PMI ซึ่งปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลจากทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า

เรายังแนะนำคงสัดส่วนน้ำหนักพอร์ตการลงทุน เนื่องจากพอร์ต GCP เป็นพอร์ตการลงทุนความเสี่ยงต่ำ ที่มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ 65% กองทุนตราสารทุนไทย 20% และการลงทุนทางเลือกอย่างกองทุนอสังหาฯ 15%

โดยจากสัดส่วนดังกล่าวส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่อตลาดโลกต่ำ นอกจากนั้นในสัดส่วน 65% ของกองทุนตราสารหนี้ ก็มีการกระจายการลงทุนไปยังกองทุนตราสารหนี้โลก และกองทุนตราสารหนี้ไทย ประกอบกับการมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนอสังหาฯ ทำให้พอร์ตมีการกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวน ขณะที่กองทุนตราสารทุนก็ลงทุนในตลาดหุ้นไทย ซึ่งที่ผ่านมามีความผันผวนน้อยกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยองค์ประกอบและสัดส่วนดังกล่าว เราจึงแนะนำคงสัดส่วนน้ำหนักพอร์ตการลงทุน

ท่านสามารถอ่านบทความ PORT Strategy ประจำเดือนมกราคม 2562 เต็มๆ ได้