เศรษฐกิจจีนเปิดต้นปี 2562 มาด้วยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลจากทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า ล่าสุดตัวเลข Caixin Manufacturing PMI ออกมาที่ 49.7 ต่ำกว่า 50.0 เป็นสัญญาณชี้นำว่าเศรษฐกิจฝั่งเอเชียมีแนวโน้มหดตัวในอนาคต ซึ่งในมุมมองของ FINNOMENA Investment Team มีมุมมองว่าน่าจะเห็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวมด้วย

ส่วนประเทศเกาหลีใต้ก็เจอกับกระแสลมต้านจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลลบโดยตรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้เอง เนื่องจากการเติบโตยังคงพึ่งพาการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซัพพลายเออร์ให้โรงงานในจีน) ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากทั้งการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

FINNOMENA Investment Team ได้รอจังหวะ Rebound ของ ดัชนีหุ้นจีนและเกาหลีใต้มาเป็นเวลา 1 ไตรมาสแล้ว แต่พบว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะ Sideway Down และเริ่มเห็นปัจจัยเสี่ยงจากการที่ตลาดสหรัฐฯ ปรับฐานลงแรงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ลดพอร์ตกองทุนหุ้น เกาหลีใต้ และจีน และแนะนำย้ายเงินลงทุนไปที่กองทุนสินทรัพย์เสี่ยงกลาง – ต่ำ ได้แก่ กองทุนตราสารหนี้โลก และ REITs ที่จะได้รับอานิสงส์จากการที่ดอกเบี้ยโลกเริ่มขึ้นช้า และ Bond Yield ปรับตัวลดลง

GIF

คำแนะนำการปรับพอร์ตการลงทุนประจำเดือน มกราคม 2562

KFAINCOM-R (10%) >> CIMB-PRINCIPAL IPROP-R (10%)

FINNOMENA Investment Team แนะนำปรับลดน้ำหนัก KF-AINCOME-R ลง 10% เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต เนื่องจากกองทุนถือหุ้นในภูมิภาคเอเชียอยู่ประมาณ 60% แต่เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้าง Income ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องอย่าง REITs & High Yield Bond เราจึงยังคงแนะนำให้ใช้เป็นกองทุนหลักสำหรับโมเดล GIF ต่อไป

FINNOMENA Investment Team แนะนำเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน CIMB-Principal iPROP-R เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต และเป็นไปตามแนวโน้ม Yield Play ในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่ง REITs ในตลาดไทยและสิงคโปร์ยังให้ Dividend สูงในระดับ 5-6%

GAR

คำแนะนำการปรับพอร์ตการลงทุนประจำเดือน มกราคม 2562


SCBCHA (10%) >> CIMB-PRINCIPAL IPROP-A (10%)
SCBKEQTG (10%) >> UGIS-N (10%)

เศรษฐกิจจีนเปิดต้นปี 2562 มาด้วยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลจากทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า ล่าสุดตัวเลข Caixin Manufacturing PMI ออกมาที่ 49.7 ต่ำกว่า 50.0 เป็นสัญญาชี้นำว่าว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวในอนาคต

ส่วนประเทศเกาหลีใต้ก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ เนื่องจากเศรษฐกิจส่วนใหญ่พึ่งพาการส่งออกอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซัพพลายเออร์ให้โรงงานในจีน) ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากทั้งการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

FINNOMENA Investment Team ได้เลือกที่จะรอจังหวะรีบาวน์ของดัชนีหุ้นจีนและเกาหลีใต้มาเป็นเวลา 1 ไตรมาสแล้ว แต่พบว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะแกว่งตัวลง (Sideway Down) และเริ่มเห็นปัจจัยเสี่ยงจากการที่ตลาดสหรัฐฯ ปรับฐานลงแรงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เราจึงเห็นควรลดสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดยแนะนำให้ลดพอร์ตกองทุนหุ้น เกาหลีใต้ และจีน และแนะนำย้ายเงินลงทุนไปที่กองทุนสินทรัพย์เสี่ยงกลาง – ต่ำได้แก่ กองทุนตราสารหนี้โลก และ REITs ที่จะได้รับอานิสงส์จากการที่ดอกเบี้ยโลกเริ่มขึ้นช้า และ Bond Yield ปรับตัวลดลง

FINNOMENA Investment Team แนะนำเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน UGIS-N เนื่องจากต้องการลดความผันผวนของพอร์ต และมี Duration ของพอร์ตกองทุนประมาณ 3.15 ปี ซึ่งได้รับผลดีในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจที่เงินทุนส่วนใหญ่จะเข้าลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้น (ช่วงที่ผ่านมาดูได้จาก US 10Y Bond Yield ปรับลงอย่างต่อเนื่อง) และอีกส่วนเราเลือกลงทุนใน CIMB-Principal iPROP-A เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต และเป็นไปตามแนวโน้ม Yield Play ในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่ง REITs ในตลาดไทยและสิงคโปร์ยังให้ Dividend สูงในระดับ 5-6%

TOP5

คำแนะนำการปรับพอร์ตการลงทุนประจำเดือน มกราคม 2562

SCBKEQTG (20%) >> UGIS-N (20%)

เศรษฐกิจจีนเปิดต้นปี 2562 มาด้วยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลจากทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า ล่าสุดตัวเลข Caixin Manufacturing PMI ออกมาที่ 49.7 ต่ำกว่า 50.0 เป็นสัญญาชี้นำว่าว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวในอนาคต

ส่วนประเทศเกาหลีใต้ก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ เนื่องจากเศรษฐกิจส่วนใหญ่พึ่งพาการส่งออกอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซัพพลายเออร์ให้โรงงานในจีน) ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากทั้งการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

FINNOMENA Investment Team ได้รอจังหวะ Rebound ของ ดัชนีหุ้นเกาหลีใต้มาเป็นเวลา 1 ไตรมาสแล้ว แต่พบว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะ Sideway Down และเริ่มเห็นปัจจัยเสี่ยงจากการที่ตลาดสหรัฐฯ ปรับฐานลงแรงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา FINNOMENA Investment Team แนะนำให้ลดพอร์ตกองทุนหุ้น เกาหลีใต้ และแนะนำย้ายเงินลงทุนไปที่กองทุนสินทรัพย์เสี่ยงกลาง – ต่ำคือ กองทุนตราสารหนี้โลกที่จะได้รับอานิสงส์จากการที่ดอกเบี้ยโลกเริ่มขึ้นช้า และ Bond Yield ปรับตัวลดลง

คำแนะนำการปรับพอร์ตการลงทุนประจำเดือน มกราคม 2562

GCP

นับตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงต้นปี 2562 เศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัว ผ่านตัวเลข GDP ที่ขยายตัวลดลงและ Global PMI ซึ่งปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลจากทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า

FINNOMENA Investment Team ยังแนะนำคงสัดส่วนน้ำหนักพอร์ตการลงทุน เนื่องจากพอร์ต GCP เป็นพอร์ตการลงทุนความเสี่ยงต่ำ ที่มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ 65% กองทุนตราสารทุนไทย 20% และการลงทุนทางเลือกอย่างกองทุนอสังหาฯ 15%

โดยจากสัดส่วนดังกล่าวส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่อตลาดโลกต่ำ นอกจากนั้นในสัดส่วน 65% ของกองทุนตราสารหนี้ ก็มีการกระจายการลงทุนไปยังกองทุนตราสารหนี้โลก และกองทุนตราสารหนี้ไทย ประกอบกับการมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนอสังหาฯ ทำให้พอร์ตมีการกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวน ขณะที่กองทุนตราสารทุนซึ่งลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยที่ผ่านมามีความผันผวนน้อยกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยองค์ประกอบและสัดส่วนดังกล่าว FINNOMENA Investment Team แนะนำคงสัดส่วนการลงทุน

Goal & 1st Million

พอร์ตการลงทุน Goal และ 1st Million มีจุดประสงค์หลักคือการสะสมและสร้างมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการจัดพอร์ทการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงหลายกลยุทธ์ประกอบไปด้วย

1. การจัด Assets Allocation 3-5 กองทุนทั้งในและต่างประเทศ ต่อ 1 พอร์ตการลงทุน โดยแนะนำกระจายลงทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ ตามความเสี่ยงที่ลูกค้ากำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะลง

2. การกระจายการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยการ Dollar Cost Average (DCA) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะการลงทุนลง

3. นอกจากนั้นแล้ว FINNOMENA ยังแนะนำการลงทุนในกองทุนที่เป็น Best In Class ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่ดี มีความผันผวนที่ต่ำ ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่ากองทุนอื่นๆในระยะยาว

ทำให้ FINNOMENA Investment Team แนะนำให้นักลงทุนคงสัดส่วนการลงทุนและการเข้าลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ในทุกๆ สภาวะเพื่อเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวตามที่ตั้งไว้

FINNOMENA Investment Team

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ