แจ้งเตือน

แจ้งปรับพอร์ต FINNOMENA GIF ประจำเดือน มกราคม 2562

กองทุนเก่า
KFAINCOM-R
ปรับออก 10%

กองทุนใหม่
CIMB-Principal iPROP-R
เข้าลงทุน 10%

เราแนะนำปรับลดน้ำหนัก KF-AINCOME-R ลง 10% (จากเดิม 45% เหลือ 35%) เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต เนื่องจากกองทุนถือหุ้นในภูมิภาคเอเชียอยู่ประมาณ 60% แต่ภาพรวมยังคงเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้าง Income ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องอย่าง REITs & High Yield Bond เราจึงยังคงแนะนำให้ใช้เป็นกองทุนหลักสำหรับโมเดล GIF ต่อไป

แนะนำเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน CIMB-Principal iPROP-R 10% (จากเดิม 10% เป็น 20%) เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต และเป็นไปตามแนวโน้ม Yield Play ในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่ง REITs ในตลาดไทยและสิงคโปร์ยังให้ Dividend สูงในระดับ 5-6%

ท่านสามารถอ่านบทความ PORT Strategy ประจำเดือนมกราคม 2562  ได้

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน ภายใน 2-3 วันทำการ อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @finnomenaport