แจ้งเตือน
icon

ประกาศปรับพอร์ต BIC Thai Equity Large Cap ตุลาคม 2561

เนื่องจากทาง บลจ.กสิกรไทย ได้มีการประกาศปิดกองทุนรวงข้าว 2 (RKF2) ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ในแผนการลงทุน Best-In-Class ประเภท Thai Equity Large Cap  (ดูรายละเอียดการประกาศ “รวมกองทุนเปิดรวงข้าว 2 เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นทุน และเลิกกองทุนเปิดรวงข้าว 2″  คลิกที่นี่)

 

ทำให้การจัดอันดับกองทุนในระบบ Best-In-Class ในแผนการลงทุนประเภท Thai Equity Large Cap มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีกองทุน VFOCUS-D จากทาง บลจ.ยูโอบี เข้ามาอยู่ในกลุ่มกองทุนที่ดีที่สุดแทน ทาง FINNOMENA จึงแนะนำให้นักลงทุนในแผนนี้ เข้าลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วน 30% ของพอร์ตแทน RKF2 เดิม ทั้งนี้นักลงทุนสามารถรอรับการแจ้งเตือนวิธีและจำนวนเงินในการปรับพอร์ตของท่านได้ทาง Website และ Application ของ FINNOMENA

 

หมายเหตุ หากท่านไม่ทำการสับเปลี่ยนกองทุนตามคำแนะนำ กองทุน RKF2 ของท่านจะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นกองทุน K-EQUITY ตามประกาศของ บลจ.กสิกรไทย อย่างไรก็ตามท่านยังคงได้รับการแจ้งเตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนในระบบ Best-In-Class ในอนาคต

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน ภายใน 2-3 วันทำการ อาจเกิดจาก


1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น


2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ


หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @finnomenaport