ค้นหาจากรหัสกองทุน

VFOCUS-D

PICK

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

ผลตอบแทน
3.44%
3M
3.52%
6M
-3.92%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
12 M09 7
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,968,831,718.11 บาท