ประกันสังคมทั่วโลก จ่ายกันเท่าไหร่บ้าง?

ประกันสังคม เป็นการออมเงินภาคบังคับที่รัฐบาลสนับสนุนให้ทุกคนมีหลักประกันในการใช้ชีวิต มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล คุ้มครองทั้งชีวิตและทุพพลภาพ รวมไปถึงการตกงานหรือการว่างงานด้วย  จริงๆ แล้วประกันสังคมมีกันมากกว่า 170 ประเทศทั่วโลกนะครับ

มาดูกันว่าแต่ละประเทศเพื่อนบ้านของเรา มีการหักประกันสังคมยังไงกันบ้างนะครับ จะได้เข้าใจว่าในประเทศไทยหักประกันสังคมไม่ได้มากเกินไปเลย ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างประเทศที่ผมสนใจมานะครับ

ที่มา

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/

https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/social-security-employer-tax-rates-table.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ