แจ้งเตือน

การเตรียมความพร้อมก่อนแนะนำให้ลูกค้าเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

การเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน และเพื่อให้ขั้นตอนการขอเปิดและอนุมัติบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตัวแทนสามารถตรวจสอบกับลูกค้าก่อนดำเนินการแนะนำลูกค้าเปิดบัญชีได้ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนสิ่งที่แนะนำให้ตรวจสอบกับลูกค้า

    สมัครบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

   1. เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP ในขั้นตอนการเปิดบัญชี และเมื่อมีการซื้อ-ขาย

   2. อีเมล เพื่อรับรหัส OTP ในขั้นตอนการเปิดบัญชี และรับเอกสารรับรองเมื่อมีการซื้อ-ขาย

   3. บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อถ่ายรูปในขั้นตอนการเปิดบัญชี

    ยืนยันตัวตน

      ลูกค้าสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านช่องใดช่องทางหนึ่ง คือ

     1. แอปพลิเคชันของธนาคารที่ลูกค้าสมัครบริการ NDID ไว้แล้ว 
         https://www.finnomena.com/z-admin/ndid-check/

    2. 7-Eleven สาขาที่มีบริการ Counter Service ดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน
        Counter Service ได้ที่ https://www.finnomena.com/z-admin/how-to-cs/

    กรอกข้อมูลเปิดบัญชี

       บัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งต่อไปนี้

  1. ธนาคารกสิกรไทย แนะนำ

  2. ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา

  3. ธนาคารไทยพาณิชย์

  4. ธนาคารกรุงเทพ

       คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ATS  ได้ที่ 
       https://support.finnomena.com/hc/th/articles/900006170586

สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของลูกค้าจะเข้ามาอยู่ในความดูแล และคุณจะสามารถติดตามสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้าได้ทุกขั้นตอน  กรุณาเน้นย้ำให้ลูกค้ากรอกรหัสผู้ดูแลของคุณ (เลข 6 หลัก) ลงในช่อง Referral Code ที่อยู่ขั้นตอนแรกของการกรอกข้อมูลการเปิดบัญชี