ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

สำหรับการเปิดบัญชีแบบใหม่กับ FINNOMENA ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป

ในบทความนี้ FINNOMENA Admin ขอพาสอนวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA แบบ step by step

การยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

การยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service ที่ 7-Eleven
 2. ยืนยืนตัวตนผ่าน NDID ที่แอปพลิเคชันธนาคารที่เข้าร่วมเครือข่าย NDID

ซึ่งจะเลือกยืนยันผ่านช่องทางไหนก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของแต่ละคนเลย แต่ขอเน้นไว้ว่าให้ เลือกทำเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น นะ ซึ่งในบทความนี้ FINNOMENA Admin จะพาไปยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA ส่วนใครที่สะดวกช่องทาง NDID ก็สามารถศึกษาขั้นตอนได้โดยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลย

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA มีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเดินเข้า 7-Eleven ไปยืนยันตัวตนได้เลย โดยการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA มีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” พร้อมอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 2. กดปุ่ม “สร้าง QR Code” 
 3. ไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven และแจ้งความต้องการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA กับพนักงาน
 4. สแกน QR Code ที่ได้มาในขั้นตอนที่ 2 และยอมรับข้อตกลงหน้าเคาน์เตอร์ (หลังจากสแกน QR Code เสร็จ ต้องทำรายการต่อเนื่องให้สำเร็จภายใน 15 นาที)
 5. เสียบบัตรประชาชนของท่านกับเครื่อง EDC ที่หน้าเคาน์เตอร์
 6. ถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตน
 7. ได้รับใบเสร็จจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส และกลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 8. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

คำถามที่อาจพบ

 • Q: การยืนยันตัวตนผ่าน NDID และ Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
  • A: ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ช่องทาง
 • Q: สามารถยืนยันตัวตนผ่านทั้ง NDID และ Counter Service 2 ช่องทางเลยได้หรือไม่?
  • A: ไม่ได้ ต้องเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
 • Q: การสร้าง QR Code เพื่อยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service จำเป็นต้องไปสร้างหน้าเคาน์เตอร์หรือไม่ และ QR Code มีเวลาหมดอายุหรือไม่?
  • A: ไม่จำเป็น สามารถสร้าง QR Code จากที่ใดก็ได้ และไม่มีเวลาหมดอายุ แต่หลังจากสแกน QR Code แล้วต้องทำรายการให้สำเร็จภายใน 15 นาที
 • Q: สามารถยืนยันตัวตนผ่าน NDID หรือ Counter Service ก่อนการเปิดบัญชีได้หรือไม่?
  • A: ไม่ได้
 • Q: หากยืนยันตัวตนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งไม่ผ่าน สามารถยืนยันตัวตนผ่านอีกช่องทางหนึ่งได้หรือไม่?
  • A: สามารถทำได้ เช่น ในกรณีที่ยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไม่ผ่าน สามารถเปลี่ยนไปยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service ได้
 • Q: หลังจากได้รับใบเสร็จจาก Counter Service แล้ว ต้องกลับมาใส่รหัส PIN ที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA เพื่อยืนยันตัวตนภายในกี่นาที?
  • A: ไม่จำกัดเวลา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ผ่านทางช่องทาง Live Chat บนแอปพลิเคชัน FINNOMENA หรือ LINE “@FINNOMENAPORT” หรือโทร 02 026 5100

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ