ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

สำหรับการเปิดบัญชีแบบใหม่กับ FINNOMENA ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป

ในบทความนี้ FINNOMENA Admin ขอพาสอนวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA แบบ step by step

การยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

การยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service ที่ 7-Eleven
 2. ยืนยืนตัวตนผ่าน NDID ที่แอปพลิเคชันธนาคารที่เข้าร่วมเครือข่าย NDID

ซึ่งจะเลือกยืนยันผ่านช่องทางไหนก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของแต่ละคนเลย แต่ขอเน้นไว้ว่าให้ เลือกทำเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น นะ ซึ่งในบทความนี้ FINNOMENA Admin จะพาไปยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA ส่วนใครที่สะดวกช่องทาง NDID ก็สามารถศึกษาขั้นตอนได้โดยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลย

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA มีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเดินเข้า 7-Eleven ไปยืนยันตัวตนได้เลย โดยการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA มีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” พร้อมอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 2. กดปุ่ม “สร้าง QR Code” 
 3. ไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven และแจ้งความต้องการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA กับพนักงาน
 4. สแกน QR Code ที่ได้มาในขั้นตอนที่ 2 และยอมรับข้อตกลงหน้าเคาน์เตอร์ (หลังจากสแกน QR Code เสร็จ ต้องทำรายการต่อเนื่องให้สำเร็จภายใน 15 นาที)
 5. เสียบบัตรประชาชนของท่านกับเครื่อง EDC ที่หน้าเคาน์เตอร์
 6. ถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตน
 7. ได้รับใบเสร็จจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส และกลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 8. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

โปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าที่ยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวมที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven รับ M-Coupon 50 บาท ฟรี!

คำถามที่อาจพบ

 • Q: การยืนยันตัวตนผ่าน NDID และ Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
  • A: ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ช่องทาง
 • Q: สามารถยืนยันตัวตนผ่านทั้ง NDID และ Counter Service 2 ช่องทางเลยได้หรือไม่?
  • A: ไม่ได้ ต้องเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
 • Q: การสร้าง QR Code เพื่อยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service จำเป็นต้องไปสร้างหน้าเคาน์เตอร์หรือไม่ และ QR Code มีเวลาหมดอายุหรือไม่?
  • A: ไม่จำเป็น สามารถสร้าง QR Code จากที่ใดก็ได้ และไม่มีเวลาหมดอายุ แต่หลังจากสแกน QR Code แล้วต้องทำรายการให้สำเร็จภายใน 15 นาที
 • Q: สามารถยืนยันตัวตนผ่าน NDID หรือ Counter Service ก่อนการเปิดบัญชีได้หรือไม่?
  • A: ไม่ได้
 • Q: หากยืนยันตัวตนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งไม่ผ่าน สามารถยืนยันตัวตนผ่านอีกช่องทางหนึ่งได้หรือไม่?
  • A: สามารถทำได้ เช่น ในกรณีที่ยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไม่ผ่าน สามารถเปลี่ยนไปยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service ได้
 • Q: หลังจากได้รับใบเสร็จจาก Counter Service แล้ว ต้องกลับมาใส่รหัส PIN ที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA เพื่อยืนยันตัวตนภายในกี่นาที?
  • A: ไม่จำกัดเวลา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ผ่านทางช่องทาง Live Chat บนแอปพลิเคชัน FINNOMENA หรือ LINE “@FINNOMENAPORT” หรือโทร 02 026 5100

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ