แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

Private Wealth

16 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 17.00

ลงทะเบียนที่นี่

FINNOMENA Private Wealth

หากคุณมีเงินก้อน.. และกำลังมองหาช่องทางลงทุน

งานสัมมนา FINNOMENA Private Wealth จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสการลงทุนในกองทุนรวม พร้อมด้วยเครื่องมือวางแผนการลงทุนแห่งอนาคตอย่าง FINNOMENA PORT ซึ่งช่วยให้นักลงทุนหน้าใหม่และวัยเก๋า สามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พอร์ตลงทุนแนะนำ:

GAR หรือ Global Absolute Return เหมาะกับพอร์ตลงทุน 3 ล้านบาทขึ้นไป และต้องการลงทุนระยะยาวให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อ โดยตั้งเป้าผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 8% มีระดับความเสี่ยงปานกลาง

GIF หรือ Global Income Focus เหมาะกับพอร์ตลงทุน 5 ล้านบาทขึ้นไป และต้องการสร้างรายได้ หรือกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นรายเดือน โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนอยู่ที่ 4 - 5% ต่อปี

TOP5 เหมาะกับพอร์ตลทุน 3 ล้านบาทขึ้นไป เน้นลงทุนในกองทุนรวมหุ้นเป็นหลัก คาดหวังผลตอบแทนในระดับสูงหรือประมาณ 15% ต่อปี โดยผู้ลงทุนจะต้องยอมรับความเสี่ยงได้สูงมาก

พอร์ตการลงทุนทั้ง 3 แบบ จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุน Investment Advisor ให้คำแนะนำปรับพอร์ต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุน และเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด