แจ้งเตือน
setin2019_logo

โปรโมชั่นพิเศษ

FINNOMENA ชวนคนไทยลงทุนเพิ่มผ่านกองทุนรวมส่งท้ายปี ฉลองงานลงทุน SET in the city 2019 กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 14  – 28 พ.ย. 62  เพียงเปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส #SET100 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชี รับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 100 บาท) เฉพาะ 1,000 คนแรกเท่านั้น

พิเศษยิ่งกว่า สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีลงทุนพร้อม ATS ที่บูธ FINNOMENA ภายในงาน

รับเพิ่มทันที บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท เฉพาะ 500 คนแรกเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 พ.ย. 62

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแผนการลงทุนแรก

เลือกแผนการลงทุนที่คุณสนใจ จากนั้นสร้างแผนลงทุนที่ 1

SET100

ขั้นตอนที่ 2 เปิดบัญชีลงทุน

เปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส #SET100 ในช่อง Referral Code  จากนั้นสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS ให้เรียบร้อย (ถ้ามีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่  ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วย #SET100  ไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 123456#SET100)

ขั้นตอนที่ 3 สร้างแผน DIY

สร้างแผนลงทุน DIY เพิ่มเป็นแผนที่ 2 เพื่อรับของราววัลขวัญถุง ก่อนวันที่  28 พ.ย. 62 

ขั้นตอนที่ 4 รับรางวัล

รับของรางวัลขวัญถุงตามเงื่อนไขที่กำหนด (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 100 บาท)

*ผู้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เรียบร้อย

เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

รับรางวัลขวัญถุง 100 บาท

เพียงใส่รหัส #SET100 ใน Referral Code

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 14 - 28 พ.ย. 62

SET in the city 2019

สร้างแผนการลงทุนและเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับทาง FINNOMENA ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 100 บาท) ในแผน DIY จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 1,000 คนแรกเท่านั้น ติดตามผลประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของคุณ ในวันที่ 29 พ.ย. 62 นี้

ขั้นตอนการใส่รหัส #SET100

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับทาง FINNOMENA มาก่อน วันที่ 14 พ.ย. 62
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องสร้างแผนลงทุนที่ 1 และเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ  ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 28 พ.ย. 62)
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องใส่รหัส #SET100 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากคุณมีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วย #SET100 ไม่ต้องเว้นวรรค)
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องสร้างแผน DIY เพิ่มอีก 1 แผน เป็นแผนที่ 2 เพื่อรับของรางวัลโปรโมชั่น (โดยต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA เรียบร้อย ก่อนวันที่ 28 พ.ย. 62)
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผน DIY ของผู้รับสิทธิ์ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 – 13 ธ.ค. 62 เรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น FINNOMENA จะดำเนินการพิจารณาผู้รับสิทธิ์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของคุณ ในวันที่ 29 พ.ย. 62
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลขวัญถุงหน่วยลงทุน เฉพาะ 1,000 คนแรกเท่านั้น ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ของรางวัลขวัญถุง ได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBUSB ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัล บัตรกำนัล Starbucks เฉพาะ 500 คนแรก ที่บูธ FINNOMENA เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 พ.ย. 62 โดยพิจารณาจากลำดับคนที่เปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ ที่บูธ FINNOMENA ภายในงาน SET in the city 2019 และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด