ปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลเข้ามาไม่หยุดหย่อน เทคโนโลยีเร่งตัวให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การลงทุนก็เช่นกัน การจัดพอร์ตระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีนั้น ระหว่างทางอาจจะมีปัจจัยต่าง ๆ มากระทบอย่างรุนแรงและสร้างความเสียหายจากการถือโดยไม่ action ใดใด ความผันผวนระยะสั้นเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดา

เราจึงได้ใช้แนวทางวิเคราะห์ Quantitative Data เข้ามาช่วยเสริมมุมมองและปรับพอร์ตในระยะสั้น-กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรามองเห็นว่าในทุก ๆ สภาวะตลาด จะมีสินทรัพย์ที่สามารถปรับตัวขึ้นมาได้เสมอ ดังนั้น การเฟ้นหาสินทรัพย์ที่ยัง undervalue และมี upside จากปัจจัยตลาดที่ต่างกัน จึงเป็นกุญแจที่สำคัญในการบริหารพอร์ตการลงทุน

ปั้นพอร์ตเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมเฟ้นหาโอกาสในทุกช่วงเวลา Quantum Global Opportunity

👉 ลงทะเบียน คลิก >>> https://finno.me/quantum-wealth-ws

Quantum Global Opportunity

แนะนำตัว Quantum Wealth

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ควอนตัม มเว็ลธ์ จำกัด หรือ Quantum Wealth (QTW) เกิดจากการรวมตัวกันของ Private Bankers ที่มีประสบการณ์ดูแลพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง (มากกว่า 30 ล้านบาท) มากว่า 15 ปี ร่วมกับ Full-Time Trader และทีมงานที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ภาพ Global Macro และคอยติดตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตลาด จึงเห็นโอกาสการลงทุนอยู่เสมอและเน้นบริหารพอร์ตแบบ Active Management บนข้อมูล Data Analytic เป็นแนวทางผสมผสานกับกลยุทธ์การบริหารพอรต์การลงทุนระยะยาวให้สามารถมองหาโอกาสทำกำไรได้ในทุกช่วงเวลา ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่จำกัด

Quantum Global Opportunity

ที่มา: Quantum Wealth ณ เดือนมีนาคม 2023

นำทีมโดย

 • คุณปุณยวีร์ จันทรขจร – CIO ( Chief Investment Officer) Full-time trader ประสบการณ์ลงทุน 15 ปี, วิทยากรตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย, ผู้ก่อตั้งบริษัท Data Driven ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและกลยุทธ์ต่างๆ ที่ช่วยบอกทิศทางการลงทุนได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ
 • คุณธีรธันย์ วชิรทวีพัฒน์ – CO-CEO ( Co-Chief Executive Officer) ประสบการณ์การลงทุน 15 ปี ทั้งในสถาบันการเงินจากต่างประเทศและธนาคารชั้นนำในไทย ดูแลพอร์ตการลงทุนให้แก่ลูกค้ากลุ่ม Private Banking โดยเน้นเรื่องของความสมดุลและกระจายความเสี่ยง อย่างเหมาะสม
 • คุณลิส เชียCEO (Chief Executive Officer) ประสบการณ์การลงทุน 15 ปี จาก Proprietary Trader ใน Wall Street สหรัฐอเมริกา และหัวหน้าฝ่ายลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งดูแลพอร์ตลูกค้าสถาบันในสิงคโปร์และลูกค้ากลุ่ม Private Banking ในประเทศไทย โดยเน้นการมองหาโอกาสทำกำไรและจังหวะสำคัญในการลงทุน

 

ที่มา: Quantum Wealth ณ เดือนมีนาคม 2023

จุดเด่นและกลยุทธ์ของพอร์ต

กลยุทธ์เป็นการผสมผสานระหว่างการจัดพอร์ตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวสำหรับลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth) ในแนวทาง Private Banking ควบคู่กับการ action อย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นโอกาสการลงทุนและคุ้มค่าความเสี่ยงจาก Data และมุมมองของ Trader ที่ประสบความสำเร็จ ทำให้พอร์ตการลงทุน Quantum Global Opportunity (QGO) มีจุดเด่นและกลยุทธ์ในการ บริหารพอร์ตในสินทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้

 1. Mean Reversion Play เลือกกองทุนหรือสินทรัพย์ที่ยังมีราคาถูก (undervalue) มี upside สูง และมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอัตรา discount สูง โดยรอทำกำไรในจังหวะที่สินทรัพย์ที่เลือกลงทุนกลับขึ้นไปในบริเวณที่สูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยราคาที่เหมาะสม
 2. Inverse Correlation Strategy เน้นการกระจายลงทุนในกองทุนที่มีสหสัมพันธ์ (correlation) ต่างกัน หรือกองทุนที่เป็น market neutral เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมจากเหตุการณ์ผิดปกติของตลาดโลก
 3. Global Macro Diversification เป็นการ Rebalance position โดยจับสัญญาณตลาดจากภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย Momentum Factor Investing ตามระบบ Data Analytics ที่เป็นรูปเเบบเฉพาะของ Quantum Wealth

ที่มา: Quantum Wealth ณ เดือนมีนาคม 2023

สินทรัพย์ที่ลงทุนในพอร์ต

จะผสมผสานระหว่างกองทุนที่ราคาปรับสูงขึ้นได้ตามเงินเฟ้อ เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมที่เป็น safe haven ในแต่ละสถานการณ์ อาทิเช่น ทองคำ, สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ, กองทุนรวมที่ผลตอบแทนไม่ขึ้นอยู่กับตลาด (market neutral) และกองทุนรวมที่เติบโตสูงเมื่อตลาดอยู่ในช่วง bull market เช่น Growth Stock โดยบาลานซ์พอร์ตการลงทุนส่วนหนึ่งด้วยกองทุนรวมตราสารหนี้ เมื่ออัตราผลตอบแทน (yield) ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

Quantum Global Opportunities (QGO) ลงทุนในสินทรัพย์ 6 ประเภท ดังนี้

 • กองทุนรวมหุ้น – ถือเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างชัดเจน ด้วยการคัดเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งและร่วมเติบโตไปกับบริษัทเหล่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นหลายประเภท เช่น หุ้นปันผล, หุ้นเติบโต, หุ้นคุณภาพ
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ – ที่ปล่อยกู้ให้บริษัทเอกชนและรัฐบาล ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและการปรับขึ้นของราคาตราสารหนี้ 
 • กองทุนรวมทองคำ – เป็นสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งที่นับว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในเวลาที่มีความผันผวนเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจและยังใช้เป็นทุนสำรองของประเทศตามมาตรฐานสากล ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการปรับขึ้นของราคา
 • สินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบต่าง ๆ – เช่น พลังงาน อาหาร โลหะ เหมือง ซึ่งมีความผันผวนสูง และปรับตัวขึ้นจาก demand และ supply ของการบริโภค
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน – เป็นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน สามารถหาโอกาสลงทุนในภาวะที่ความไม่แน่นอนสูง แต่ก็อาจจะมี upside ที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับหุ้น
 • กองทุนรวมที่มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนแบบ Absolute Return (Market neutral) – โดยจัดสรรความเสี่ยงให้เข้าใกล้ศูนย์ เช่น การซื้อหุ้นที่แข็งกว่า sector และขาย short sector เดียวกัน ลงทุนโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายเข้ามาเพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ต 

 

ทั้งนี้ เราแบ่งภูมิภาคของหุ้นที่จะลงทุนเป็น 5 ภูมิภาค คือ 1) สหรัฐฯ 2) ประเทศพัฒนาแล้วแถบยุโรป 3) ตลาดเกิดใหม่ 4) เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) และ 5) ญี่ปุ่น

การแบ่งภูมิภาคจะช่วยให้สามารถคำนึงถึงความเสี่ยงแบบเฉพาะเจาะจงรายภูมิภาค ซึ่งช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เปราะบาง อย่างเช่นกรณีรัสเซียทำสงครามกับยูเครน เป็นต้น นอกจากนี้ เราทำการเจาะลึกไปถึง master fund ของต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุด โดยไม่มี bias ว่าจะต้องเป็นกองทุนของ บลจ. ใด

เกณฑ์การคัดเลือกกองทุน

 1. มุ่งเน้นกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเหนือกว่ากองทุนรวมในประเภทเดียวกัน  เมื่อเปรียบเทียบในหลากหลายช่วงเวลา เช่น 1 ปี, 6 เดือน, 3 เดือน, 1 เดือน และ 1 สัปดาห์ เป็นต้น 
 2. มุ่งเน้นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับที่ทาง GURU ต้องการมากที่สุด 
 3. มุ่งเน้นกองทุนที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เพื่อความง่ายในการติดตาม performance

สินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน

Rebalancing as of 6 June 2023

Fund Code
UGIS-N 15%
TMBCOF 0%
SCBGEARA 10%
ASP-NGF 10%
MEGA10-A 10%
TSF-A 0%
ASP-DIGIBLOC 15%
SCBGOLDH 10%
TRAREEARTH 10%
K-CHX 20%
Total 100%

ผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtest)

ตารางแสดงผลทดสอบย้อนหลังพอร์ต QGO | ที่มา: Quantum Wealth วันที่ 21 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดการปรับพอร์ต

ด้วยการบริหารแบบ Active Management จึงมีการติดตามสถานการณ์การลงทุนตลอดเวลา โดยจะพิจารณา Rebalance Portfolio (ปรับสมดุลพอร์ต) ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของตลาด    

พอร์ตนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individual : HNWI) ที่ต้องการผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ทำตามได้ทันที มี Notification ส่งไปหาเวลาต้องปรับพอร์ต หมดปัญหาการดูแลไม่ทั่วถึง
 • ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง เน้นสร้างพอร์ตให้เติบโตในระยะยาว
 • ผู้ที่เข้าใจความผันผวนของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นเติบโต, High Yield Bond, Alternative Asset 
 • ผู้ที่รับทราบว่าจุดเริ่มต้นการลงทุนที่ต่างกัน มีผลต่อผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
 • ผู้ที่เชื่อในหลักการกระจายความเสี่ยง
 • ผู้ที่เข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีต ไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต

มุมมองการลงทุนในปัจจุบัน

อ่านบทความเพิ่มเติม – ปรับพอร์ต Quantum Global Opportunity ประจำเดือนมิถุนายน 2023: เพิ่มสินทรัพย์เสี่ยง เข้าลงทุนในแร่หายาก

 

ปั้นพอร์ตเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมเฟ้นหาโอกาสในทุกช่วงเวลา Quantum Global Opportunity

👉 ลงทะเบียน คลิก >>> https://finno.me/quantum-wealth-ws

Quantum Wealth

ขั้นตอนการลงทุนในพอร์ตนี้เป็นอย่างไร?

คุณสามารถลงทุนในพอร์ต Quantum Global Opportunity ผ่าน 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1.  เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุน ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของคุณหรือไม่

 1. เปิดบัญชีลงทุน​

สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA เอง โดยบัญชีนี้สามารถลงทุนได้กว่า 1,000 กองทุนจาก 21 บลจ.

 1. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมลในวันถัดไป และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299