ปรับพอร์ต Quantum Global Opportunity

ปรับพอร์ต QGO

source: Fed Watch tool as of 2/06/2023

หลังจากการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐผ่านพ้นไป และการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี ตลาดก็คลายความกังวลและสินทรัพย์เสี่ยงตอบรับเชิงบวกกันถ้วนหน้า รวมถึงหุ้นเอเชียโดยรวม ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดคงดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนไว้ และรอดูข้อมูลเป็นตัวบอกถึง action ที่จะทำต่อไปในอนาคต จะเห็นได้ว่าในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา Fed Watch tool เหวี่ยงขึ้นลงและพอจบเรื่องเพดานหนี้ เราก็พอคาดการณ์ในระยะสั้นว่า ดอกเบี้ยรอบหน้ามีแนวโน้มจะอยู่ที่ระดับ 5.00-5.25% ต่อเดือน ไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่จะยังคงอยู่ระยาวคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่สูง ความเสี่ยงภาคธนาคารต่าง ๆ ซึ่งทำให้เงินเฟ้อยังไม่ลงง่าย ๆ และจะอยู่นานกว่าที่คาด ภาวะเครดิตที่ตึงตัว (Credit Crunch) ทำให้ราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มเติบโตไม่มาก แต่ราคาสินค้าและบริการจะยังคงตัวในระดับสูงกดดันอำนาจซื้อโดยทั่วไป แม้ว่าการ pause ในระยะสั้นจะเป็นบวกต่อตราสารหนี้ แต่อนาคตก็ยังมีโอกาสขึ้นได้ต่อ ส่วนเรื่องการลดดอกเบี้ยยังคงต้องรอไปอีก 1 ไตรมาสเป็นอย่างน้อย เนื่องจาก Fed อ้างถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง การจ้างงานที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ 

เรามีมุมมอง Slightly Negative ต่อ UGIS-N และเห็นโอกาสในการเพิ่มน้ำหนักสินทรัพย์อื่นมากกว่า จึงปรับลด UGIS-N ลง 5%

ตลาดหุ้นจีนยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง มูลค่าปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี และรัฐบาลจะมีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ จึงพอคาดหวังการฟื้นตัวได้จากราคาที่ discount ไปมาก 

เราเพิ่มน้ำหนักในหุ้นจีนจาก 15% เป็น 20% โดยเป็นการย้ายจากกองทุน TMBCOF และ SCBGEARA บางส่วนไปยัง K-CHX ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่ากอง Active Fund และเป็นหุ้นใหญ่ 50 ตัวแรกในตลาด A-Shares

ตลาดหุ้นไทย fund flow ไหลออกสะสมกว่า 2 สัปดาห์และยังวิ่งอยู่ในกรอบ ระยะสั้นกลุ่มพลังงานได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวและกลุ่มธนาคารได้รับผลบวกจาก NIM และ Credit Cost ที่ดีขึ้นหากมีการขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ แต่ยังมีความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งยังคงกดดันภาพใหญ่ และต้องรอเม็ดเงินลงทุนระยะยาว เชื่อว่าในระยะ 1-2 เดือนนี้อาจจะยัง sideway อยู่ ด้วยสัดส่วนเดิมที่ 10% เราจะย้ายจากกองทุน TSF-A ไปยัง TRAREEARTH

กองทุน TISCO Rare Earth & Strategic Metal (TRAREEARTH) ลงทุนในแร่หายากและลิเธียม ซึ่งเป็นแร่ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ แผงวงจร แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า และอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ และการที่ Elon Musk ไปเยือนจีนเพื่อเจรจาเรื่องโรงงานและการผลิต ในระยะข้างหน้าความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เราเชื่อว่าเมื่อ EV เป็นที่นิยมและในหลายชิ้นส่วนการผลิตจะมีความต้องการแร่หายากที่เพิ่มขึ้นในวงกว้าง ประกอบกับราคาฟื้นตัวจากจุด Low มาประมาณ 10% จึงเป็นโอกาสเข้าลงทุนได้

ปรับพอร์ต QGO

source: Bloomberg as of 4/05/2023

AI ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลรวมทั้งเกิดความร่วมมือแขนงต่าง ๆ และธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ AI ได้อย่างเต็มที่จะยังคงเติบโตในฝั่งรายได้อย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ฝั่งรายจ่ายหลายบริษัทก็ได้มีการปลดพนักงานไปล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตามความท้าทายในอนาคตยังคงมี เนื่องจากยังเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องพัฒนากันต่อไป รวมทั้งวางรากฐานการใช้งานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เรายังคง MEGA10-A และ ASP-NGF ไว้ซึ่งมีเงินไหลเข้าต่อเนื่อง และเข้าเพิ่มอีก 5% ใน ASP-DIGIBLOC

QGO Portfolio เราเพิ่มสินทรัพย์เสี่ยงจากเดิม 55% เป็น 65% และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนใหม่ตามคำแนะนำด้านล่างนี้

Rebalancing as of 6 June 2023

Fund Code old new
UGIS-N 20% 15%
TMBCOF 15% 0%
SCBGEARA 15% 10%
ASP-NGF 10% 10%
MEGA10-A 10% 10%
TSF-A 10% 0%
ASP-DIGIBLOC 10% 15%
SCBGOLDH 10% 10%
TRAREEARTH 0 10%
K-CHX 0 20%
Total 100% 100%

ศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.finnomena.com  

ปั้นพอร์ตเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมเฟ้นหาโอกาสในทุกช่วงเวลา Quantum Global Opportunity

👉 ลงทะเบียน คลิก >>> https://finno.me/quantum-wealth-ws

บทความโดย Quantum Wealth สำหรับพอร์ต Quantum Global Opportunity (QGO) ที่ FINNOMENA เท่านั้น 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ