มุมมองการลงทุน (October 2023)

ตลาดหุ้นหลายแห่งทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นหลัก คือ สหรัฐฯ ปรับตัวลงในเดือน ก.ย. สอดคล้องกับปัจจัยฤดูกาลในช่วง 10 ปีหลังสุด (ตั้งแต่ปี 2013-2022) ที่บ่งชี้ว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักให้ผลตอบแทนเป็นลบโดยเฉลี่ยในเดือน ก.ย. แต่ในทางกลับกัน หากอิงตามสถิติย้อนหลัง 10 ปี ก็มีโอกาสที่จะเห็นการกลับมาฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกในเดือน ต.ค. และ พ.ย. ได้เช่นกัน

ตลาดหุ้นโลก ซึมซับปัจจัยลบจาก US Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้นและ US Dollar Index ที่แข็งค่าอย่างรวดเร็ว ตามการส่งสัญญาณของ Fed ที่ค่อนข้าง Hawkish และดอกเบี้ยน่าจะทรงตัวในระดับสูงไปอีกสักพัก (Higher for Longer) อย่างไรก็ดี หากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุดตามที่ Dot Plot เดือน ก.ย. แสดงไว้ ว่า เหลือการขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ และมีโอกาสลดดอกเบี้ยในปีหน้า เราคาดว่า มีความเป็นไปได้ที่แรงกดดันจาก Bond Yield และค่าเงิน USD ที่มีผลต่อตลาดหุ้น น่าจะคลายตัวลงไปได้ในระยะถัดไป

กลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ เน้นไปที่หุ้นกลุ่ม Quality Growth ผสมผสานกับกลุ่ม Value ที่คาดว่า มีความทนทานในภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวนจากทิศทางดอกเบี้ย Higher for Longer และก็มีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไป เมื่อแรงกดดันคลายตัวลง และมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกตามปัจจัยฤดูกาล    ไตรมาส 4

Asset Allocation เรากลับมาเพิ่มน้ำหนักตราสารทุนอีก 5% บนความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกในระยะถัดไป ทำให้สัดส่วน หุ้น: ตราสารหนี้ เปลี่ยนเป็น 75:25 (จากเดิม 70:30)

การปรับพอร์ต

  • ลดน้ำหนักกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ SCBINCA จาก 30% เหลือ 15% แล้วเพิ่มกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น SCBSFFPLUS-I เข้าพอร์ต (น้ำหนัก 10%) เพื่อกระจายความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ตลาดตราสารหนี้โลกมีความผันผวนและ Bond Yield มีการปรับตัวขึ้น
  • เพิ่มกองทุนหุ้นไทย SCBTHAICGA เข้าพอร์ต (น้ำหนัก 5%) ประเมินว่า ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาต่อเนื่อง จนทำให้ SET Index ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีของ 12-month Forward P/E Ratio แล้ว ถือว่า อยู่ในระดับที่ไม่แพง ในขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจไทยและกำไรบริษัทจดทะเบียน มีแนวโน้มดีขึ้นในปีหน้า
  • ด้านกองทุนหุ้นต่างประเทศ ปรับกองทุน SCBS&P500A, SCBRS2000(A) และ SCBEMEQA ออกจากพอร์ต แล้วเพิ่มกองทุน SCBNDQ(A) และ SCBGQUAL(A) เข้ามาในพอร์ตแทน นอกจากนี้ เพิ่มน้ำหนักกองทุน SCBPGF จาก 10% เป็น 15%

 

 

ภาพแสดงการปรับสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนของพอร์ต SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 9 ตุลาคม 2023

เริ่มสร้างแผนลงทุนกับ บลจ. ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยที่คุณชื่นชอบ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
👉 สร้างแผน คลิก >>> https://finno.me/plan-select-playlists-web

คำเตือน  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น   กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 02 777 7777 สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!