0405
stock-logo-urlYuexiu Real Estate Investment Trust
HK
1.6HKD
27 Jul 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-46.6 %
ประเทศ
Hong Kong
หมวดธุรกิจ
Real Estate
กลุ่มอุตสาหกรรม
REIT-Diversified
รายละเอียด
Yuexiu Real Estate Investment Trust ("Yuexiu REIT") was listed on the Hong Kong Stock Exchange of Hong Kong Limited on 21 December 2005 and is the first listed real estate investment trust only investing in properties in the People's Republic of Chin ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล