1075
stock-logo-urlCapinfo Co Ltd
HK
0.37HKD
27 Jul 66
ผลตอบแทน 1 ปี
14.29 %
ประเทศ
Hong Kong
หมวดธุรกิจ
Technology
กลุ่มอุตสาหกรรม
Information Technology Services
รายละเอียด
Capinfo Company Limited provides information technology (IT) services in the People's Republic of China. It offers software development and service, system integration, data processing service and information professional service. The company also pr ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล