ABB
stock-logo-urlABB Ltd ADR
US
40.29USD
24 Jul 66
ผลตอบแทน 1 ปี
45.76 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
รายละเอียด
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล