AGXKF
stock-logo-urlAnglo Asian Mining PLC
US
0.6USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-35.48 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Basic Materials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Gold
รายละเอียด
Anglo Asian Mining PLC, together with its subsidiaries, engages in the exploration and production of gold, copper, silver, and precious metal properties in Azerbaijan. Anglo Asian Mining PLC was incorporated in 2004 and is based in Baku, Azerbaijan.
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล