AIAGY
stock-logo-urlAurubis AG ADR
US
36USD
29 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
41.11 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Metal Fabrication
รายละเอียด
Aurubis AG processes metal concentrates and recycling materials in Germany. The company processes scrap metals, organic and inorganic metalbearing recycling raw materials, and industrial residues. It also offers wire rods and specialty wires, shapes, ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล