ALCO
stock-logo-urlAlico Inc
US
24.5USD
3 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-16.54 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Defensive
กลุ่มอุตสาหกรรม
Farm Products
รายละเอียด
Alico, Inc., together with its subsidiaries, operates as an agribusiness and land management company in the United States. The company operates in two segments, Alico Citrus, and Land Management and Other Operations. The Alico Citrus segment cultivat ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล