ALDA
stock-logo-urlAtlantica Inc
US
1.1USD
10 Jul 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-38.89 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Financial Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Shell Companies
รายละเอียด
Atlantica, Inc. does not have significant operations. Previously, it was involved in the real estate development business. The company was formerly known as Community Equities Corporation and changed its name to Atlantica, Inc. in March 1996. The com ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล