ALX
stock-logo-urlAlexanders Inc
US
181.48USD
26 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-7.04 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Real Estate
กลุ่มอุตสาหกรรม
REIT-Retail
รายละเอียด
Alexander's, Inc. is a real estate investment trust which has five properties in New York City.
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล