AMOSF
stock-logo-urlAtomos Limited
US
0.0015USD
25 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-98.68 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Technology
กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer Electronics
รายละเอียด
Atomos Limited, a video technology company, provides monitor-recorder content creation products worldwide. The company offers 4K and HD Apple ProRes monitor-recorders, compact and portable monitor-recorders, live/switching products, and on-set and in ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล