ARRJF
stock-logo-urlArjo AB (publ)
US
3.89USD
28 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-11.99 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Healthcare
กลุ่มอุตสาหกรรม
Medical Distribution
รายละเอียด
Arjo AB (publ) develops and sells medical devices and solutions for patients with reduced mobility and safe working conditions for healthcare professionals in North America, Western Europe, and internationally. It offers products and solutions for pa ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล